Samarbeidsorganet for PPT

PPT er en lovpålagt tjeneste for kommuner. Den kan være organisert som egen tjeneste eller som et interkommunalt tjenestetilbud. I Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad er vi organisert som en interkommunal tjeneste, hvor Risør er vertskommune.

Samarbeidsorganet består av 

  • Seniorrådgiver i Risør Inger S. Bømark Lunde (leder)
  • Enhetsleder i Gjerstad Esther Hoel
  • Enhetsleder i Tvedestrand Kristin de Lange Johannessen
  • Enhetsleder i Vegårshei Ingunn Lund
  • Enhetsleder PPT Hanne Grunnsvoll Torjussen (møter fast i samarbeidsorganet)
  • Fagforeningsrepresentant fra Utdanningsforbundet Silje Ibsen
  • Brukerrepresentant for skoler/barnehager/voksenopplæring ved Inger Helland Sines (rulleres mellom de fire kommunene).

Brukerrepresentant er for tiden Inger Helland Sines fra Vegårshei. Det er viktig å huske at hun representerer brukere bosatt i alle fire kommuner, og at det er fritt fram å ta kontakt med henne på e-post inger.helland.sines@vegarshei.kommune.no  eller telefon 37 17 02 10, mobil 995 02 062.