Tverrfaglig innsats for barn og unge (BTI)

Hvordan kan BTI-modellen bidra til at barn og unge får en positiv utvikling i livet, så tidlig som mulig? Se BTI Agders film

Kort forklart: BTI-modellen