Tverrfaglig innsats for barn og unge (BTI)

Barnehager og skoler er stengt, men oppfordres til tett dialog med hjemmet.
Noen barn kan trenge særskilt oppfølging. Hva sier vi, og hvordan gjør vi det? 

Her finnes skjema for registrering av samtaler med foresatte (DOCX, 807 kB) og mal for samtaler med hjemmet i forbindelse med koronasituasjonen fra KoRus

Jordmor og helsesykepleier på helsestasjonen, helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten er tilgjengelig på telefon 37 14 97 65.

Utover numrene som oppgis i mal for samtaler med hjemmet, finner du her en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for barn og voksne som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse.