Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 612 kB)

 

Nivå 0 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Avklar undring/bekymring

Undring/bekymring

Hva: Med undring/bekymring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål om barns helse, trivsel eller livssituasjon. I denne fasen er det ingen antakelser eller konklusjoner.
Hvordan: Utforsk undringen. Bruk verktøy
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: Barn og unges signaler på mulig mistrivsel (PDF, 839 kB), Beskyttelses- og risikofaktorer (PDF, 467 kB), Sjekkliste oppfølging/henvisning av barn ved Risør helsestasjon (PDF, 657 kB)Sjekklister for spedbarn, førskolebarn, skolebarn, ungdom, foreldre (PDF, 482 kB)Bekymringsskala for barn og unge (PDF, 646 kB)Bekymringsskala foresatte (PDF, 190 kB)    

Konkretiser undring/bekymring

Hva: Konkretiser undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler. Er det spørsmål du ønsker svar på som kan underbygge eller avkrefte undringen?
Hvordan: Fyll ut Uroskjema del A og B. Unngå tolkninger, beskriv konkret hva du har sett og hørt. (Se egne notater i loggbok)
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy:  Uroskjema del A (PDF, 692 kB). Ved behov, se Hefte: Ta opp URO (pdf, 776 kb)

Del undring/bekymring

Hva: Diskuter undringen.
Hvordan: Diskuter undringen med kollegaer. Hvis nødvendig, diskuter saken anonymt med annen hjelpeinstans. Undre deg sammen med foreldre/foresatte/blivende foreldre og eventuelt barnet/ungdommen. Dokumenter observasjoner og annet i barnets/elevens journal, eventuelt i foreldre/foresattes journal.
Hvem: Alle medarbeidere.
Verktøy: Mal for samtale med barn (PDF, 473 kB), Mal for samtale med foresatteUroskjema del B før samtalen (PDF, 869 kB)Uroskjema del C etter samtalen (PDF, 851 kB), ASQ-skjema (helsestasjon)

Avklar undring/bekymring

Hva: Avslutt eller gå videre til nivå 1.
Hvordan: Gå gjennom resultat av Uro-samtalen, observasjoner og funn. Er det grunn til å gå videre? Hvis nei, følg ordinært svangerskaps-, helsestasjon- eller skolehelsetjenesteprogram. Dokumenter i barnets og eventuelt foreldre/foresatte/blivende foreldres journal. Hvis ja, gå videre til nivå 1
Hvem: Alle medarbeidere.
Verktøy: Uroskjema del C (PDF, 505 kB). Dokumentasjon i journal.

Klikk for stort bilde