Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 0 NAV

Avklar undring/bekymring

Undring/bekymring

Hva: En undring betyr at vi får en magefølelse /opplevelse av at noe ikke er som det skal etter observasjoner eller hendelser knyttet til spørsmål rundt økonomi, familie/livssituasjon (rus, arbeidsledighet og helse), som videre stiller spørsmål knyttet til foreldrenes omsorgsrolle. 
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: Bekymringsskala foresatte (PDF, 619 kB), Kartleggingsskjema økonomi (DOCX, 20 kB) 

Konkretiser undring/bekymring

Hva: Prøv å sette ord på undringen, hvilke spørsmål du ønsker svar på.
Hvordan: Ved hjelp av  dokumentasjon ved søknader og oversikt over tidligere historikk og observasjon under samtaler. 
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: Fagsystemene Velferd (søknader/journalnotat), Arena og Modia, Ta opp uro/Uro-skjema (PDF, 2 MB)

Del undring/bekymring

Hva: Hver enkelt tar opp og deler uroen/observasjon/hendelse med teamet sitt
Hvordan: 1) På saksbehandlermøtet/ teammøte som er fast tidspunkt hver uke. Drøfter og tar imot innspill 2) Innkaller til samtale med foresatte hvor vi deler vår undring/bekymring
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: Journalnotat på fagsystemet, URO-skjema (PDF, 505 kB), Kartleggingsskjema for barnefamilier ift økonomi, Kartlegging og enkel økonomisk rådgivning nivå 1

Avklar undring/bekymring

Hva: Er det grunn til å gå videre?
Hvordan: Hvis nei, avslutt saken og dokumenter hvorfor saken avsluttes i journalnotat. Hvis ja, gå videre til nivå 1 og vurder behov for ulike tiltak. 
Hvem:  Ansvarlig veileder, eventuelt teamleder
Verktøy: Referat fra undringssamtalen og planlagt saksgang, Journalnotat.