Verktøy i BTI Handlingsveileder

Vi jobber for å få på plass en mer brukervennlig digital handlingsveileder med direkte tilgang til verktøyene som er knyttet til de ulike nivåene og trinnene i handlingsveilederen. Inntil denne er på plass, finnes verktøyene nedenfor, og via linker i handlingsveilederne. Verktøy skiftes ut i takt med videre kvalitetsutvikling.

BTI - verktøy som er felles for alle
Tittel Publisert Type
0-3 Tips til samtale med barn

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3 Tips til samtale med barn.pdf
BTI-stafettlogg

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BTI-stafettlogg - sept 2019.pdf
Samtykke til tverrfaglig samhandling

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samtykke.pdf
0-2 Hefte ta opp URO

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned UROHEFTE, RBUP 2018 versjon Risør.pdf
3-1 IP - Individuell Plan - rutine

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3-1 Individuell Plan - rutine.pdf
1-1 Den nødvendige samtalen - barn i rusfamilier - KoRus Sør

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3a Den-nodvendige-samtalen KoRus Sør.pdf
Uro-skjema del A-C

18.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del A B og C rbup 2018.pdf
Uro skjema del A rbup 2018

13.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del A rbup 2018.pdf
0 Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Bekymringsmelding til barneverntjenesten fra https://barnevernvakten.no/ - der kan du hente skrivbart skjema i Word

16.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0 Bekymringsmelding til barnevernet fra barnevernvakten.no.pdf
Uro skjema del B rbup 2018

16.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del B rbup 2018.pdf
Uro skjema del C rbup 2018

16.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del C rbup 2018.pdf
0-3 Tips til samtale med foresatte

13.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3 Tips til samtale med foresatte.pdf
1-4 BTI-møtemal og grunnlag for stafettlogg

BTI-møtemal oppdatert sept 2019

15.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-4 BTI-møtemal og grunnlag for stafetllogg sept 19.pdf
1-4 BTI-møtemal

15.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-4 BTI-møtemal og grunnlag for stafetllogg.pdf
0-1 Risiko- og beskyttelsesfaktorer

15.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Risiko- og beskyttelsesfaktorer - nasjonale retningslinjer og Kvello.pdf
BTI-stafettlogg i Word

20.02.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned BTI-stafettlogg - sept 2019.docx
Hjelpetilbud Risør kommune - 20

11.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hjelpetilbud Risør kommune - 11.03.2020.pdf
0 Veileder rød linje - vold overgrep i hjemmet

Oppdatert juni 2018

03.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Veileder rød linje - vold overgrep.pdf

 

BTI - verktøy ved Helsestasjonen
Tittel Publisert Type
0-1 Sjekkliste barn og foreldre

16.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Sjekkliste barn og foreldre.pdf
0-1 Sjekkliste oppfølging - henvisning av barn ved Risør helsestasjon

16.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Sjekkliste oppfølging - henvisning av barn ved Risør helsestasjon.docx.pdf
0-1 Barn og unges signaler på mulig mistrivsel

15.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Barn og unges signaler - mulig mistrivsel.pdf

 

BTI - verktøy i barnehagen
Tittel Publisert Type
0-0 Startsamtale

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 0-0 Startsamtale.docx
1-3 Rutine TILF ressurs 2017

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-3 Rutine TILF ressurs 2017.pdf
2-1 Henvisning av barn under skolepliktig alder til PP-tjenesten - skrivbar Wordfil

01.10.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 2-1 Henvisning til PP-tjenesten.doc
2-1 Henvisning av barn under skolepliktig alder til PP-tjenesten pdf

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2-1 henvisning til PP-tjenesten.pdf
1-2 Pedagogisk analysemodell

25.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-2 Analysemodell.pdf
2-1 Veiledning fra Sped- og småbarnsteamet

17.02.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 2-1 Veiledning fra Sped- og småbarnsteamet - ny.docx
BTI team Risørbarnehagene

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BTI team Risørbarnehagene.pdf
1 Innmelding av sak til BTI-team

11.03.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 1 Innmelding av sak til BTI-team.docx

 

BTI - verktøy i skolen
Tittel Publisert Type
0-1a Ser du meg - psykisk helse og læring

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1a Ser du meg - psykisk helse og læring. Veileder for ansatte i skolen.pdf
0-0 Startsamtale mellom foresatte og kontaktlærer ved overgang til ungdomsskolen

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 0-0 Startsamtale mellom foresatte og kontaktlærer ved overgang til ungdomsskolen.docx
Bekymringsmelding til barnevernet

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Bekymringsmelding til barnevernet.docx
PPT Henvisningsskjema for grunnskolen

01.10.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned PPT Henvisningsskjema for grunnskolen.doc
IOP-mal (Individuell opplæringsplan)

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IOP-mal.docx
0-2 Kartlegging omkring en elevs situasjon

31.10.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 0-2 Kartlegging omkring en elevs situasjon.doc
LP-modellen - presentasjon ved Terje Overland 2013

13.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned LP-modellen - presentasjon ved Terje Overland 2013.pdf