Verktøy i BTI Handlingsveileder

Vi jobber for å få på plass en mer brukervennlig digital handlingsveileder med direkte tilgang til verktøyene som er knyttet til de ulike nivåene og trinnene i handlingsveilederen. Inntil denne er på plass, finnes verktøyene nedenfor, og via linker i handlingsveilederne. Verktøy skiftes ut i takt med videre kvalitetsutvikling.

BTI - verktøy som er felles for alle
Tittel Publisert Type
Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Bekymringsmelding til barneverntjenesten fra https://barnevernvakten.no/ - der kan du hente skrivbart skjema i Word

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0 Bekymringsmelding til barnevernet fra barnevernvakten.no.pdf
BTI-møtemal

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-4 BTI-møtemal og grunnlag for stafetllogg.pdf
BTI-stafettlogg

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BTI-stafettlogg - sept 2019.pdf
BTI-stafettlogg i Word

20.02.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned BTI-stafettlogg - sept 2019.docx
Den nødvendige samtalen - barn i rusfamilier - KoRus Sør

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3a Den-nodvendige-samtalen KoRus Sør.pdf
Hjelpetilbud Risør kommune - 20

08.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hjelpetilbud Risør kommune - 08.09.2020.pdf
Individuell Plan (IP) - rutine

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3-1 Individuell Plan - rutine.pdf
Risiko- og beskyttelsesfaktorer

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Risiko- og beskyttelsesfaktorer - nasjonale retningslinjer og Kvello.pdf
Samtykke til tverrfaglig samhandling

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samtykke.pdf
Tips til samtale med barn

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3 Tips til samtale med barn.pdf
Tips til samtale med foresatte

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3 Tips til samtale med foresatte.pdf
URO - Hefte: Ta opp uro

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned UROHEFTE, RBUP 2018 versjon Risør.pdf
Uro skjema del A rbup 2018

13.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del A rbup 2018.pdf
Uro skjema del B rbup 2018

16.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del B rbup 2018.pdf
Uro skjema del C rbup 2018

16.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del C rbup 2018.pdf
Uro-skjema del A-C

18.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del A B og C rbup 2018.pdf
Veileder rød linje - ved vold og overgrep i hjemmet

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Veileder rød linje - vold overgrep - publisert oktober 2020.pdf

 

BTI - verktøy ved Helsestasjonen
Tittel Publisert Type
Barn og unges signaler på mulig mistrivsel

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Barn og unges signaler - mulig mistrivsel.pdf
Sjekkliste barn og foreldre

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Sjekkliste barn og foreldre.pdf
Sjekkliste oppfølging - henvisning av barn ved Risør helsestasjon

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Sjekkliste oppfølging - henvisning av barn ved Risør helsestasjon.docx.pdf

 

BTI - verktøy i barnehagen
Tittel Publisert Type
BTI-team - Innmelding av sak

19.10.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 1 Innmelding av sak til BTI-team.docx
BTI-team Risørbarnehagene

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BTI team Risørbarnehagene.pdf
Henvisning av barn under skolepliktig alder til PP-tjenesten - skrivbar Wordfil

19.10.2020 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 2-1 Henvisning til PP-tjenesten.doc
Henvisning av barn under skolepliktig alder til PP-tjenesten pdf

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2-1 henvisning til PP-tjenesten.pdf
Overgang fra barnehage til skole med BTI-stafettlogg - prosedyre

20.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Overgang_fra_barnehage_til_skole_med_BTI-stafettlogg_10016140_2020-10-20_12-49-36.pdf
Pedagogisk analysemodell

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-2 Analysemodell.pdf
Startsamtale

19.10.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 0-0 Startsamtale.docx
Veiledning fra Sped- og småbarnsteamet

19.10.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 2-1 Veiledning fra Sped- og småbarnsteamet - ny.docx

 

BTI - verktøy i skolen
Tittel Publisert Type
Bekymringsmelding til barnevernet

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Bekymringsmelding til barnevernet.docx
IOP-mal (Individuell opplæringsplan)

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IOP-mal.docx
Kartlegging omkring en elevs situasjon

19.10.2020 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 0-2 Kartlegging omkring en elevs situasjon.doc
LP-modellen - presentasjon ved Terje Overland 2013

13.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned LP-modellen - presentasjon ved Terje Overland 2013.pdf
PPT Henvisningsskjema for grunnskolen

01.10.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned PPT Henvisningsskjema for grunnskolen.doc
Ser du meg - psykisk helse og læring

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1a Ser du meg - psykisk helse og læring. Veileder for ansatte i skolen.pdf
Startsamtale mellom foresatte og kontaktlærer ved overgang til ungdomsskolen

19.10.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 0-0 Startsamtale mellom foresatte og kontaktlærer ved overgang til ungdomsskolen.docx