Verktøy i BTI Handlingsveileder

Vi jobber for å få på plass en mer brukervennlig digital handlingsveileder med direkte tilgang til verktøyene som er knyttet til de ulike nivåene og trinnene i handlingsveilederen. Inntil denne er på plass, finnes verktøyene nedenfor, og via linker i handlingsveilederne. Verktøy skiftes ut i takt med videre kvalitetsutvikling.

Verktøy som er felles for alle

Bekymringsmelding til barnevernet

Henvisning til PPT  

Øvrige BTI-verktøy som er felles for alle
Tittel Publisert Type
Barn som er pårørende - prosedyre for å fange opp og følge opp

28.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Barn_som_er_pårørende_-_prosedyre_for_å_fange_opp_og_følge_opp.pdf
BTI-møtemal

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-4 BTI-møtemal og grunnlag for stafetllogg.pdf
Den nødvendige samtalen - barn i rusfamilier - KoRus Sør

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3a Den-nodvendige-samtalen KoRus Sør.pdf
Hjelpetilbud Risør kommune - 20

23.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hjelpetilbud Risør kommune - 23.11.2020.pdf
Overgang fra barnehage til skole med BTI-stafettlogg - prosedyre

23.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Overgang fra barnehage til skole med BTI stafettlogg - Prosedyre.pdf
Risiko- og beskyttelsesfaktorer

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Risiko- og beskyttelsesfaktorer - nasjonale retningslinjer og Kvello.pdf
Samtykke til tverrfaglig samhandling

18.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samtykke.pdf
Samtykke til å opprette BTI-stafettlogg

26.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samtykke til digital stafettlogg.pdf
Tips til samtale med barn

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3 Tips til samtale med barn.pdf
Tips til samtale med foresatte

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3 Tips til samtale med foresatte.pdf
URO - Hefte: Ta opp uro

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned UROHEFTE, RBUP 2018 versjon Risør.pdf
Uro skjema del A rbup

03.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del A rbup 2021.pdf
Uro skjema del B rbup 2018

16.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del B rbup 2018.pdf
Uro skjema del C rbup 2018

16.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del C rbup 2018.pdf
Uro-skjema del A-C

18.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del A B og C rbup 2018.pdf
Veileder rød linje - ved vold og overgrep i hjemmet

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Veileder rød linje - vold overgrep - publisert oktober 2020.pdf

 

BTI - verktøy ved Helsestasjonen
Tittel Publisert Type
Barn og unges signaler på mulig mistrivsel

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Barn og unges signaler - mulig mistrivsel.pdf
Sjekkliste barn og foreldre

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Sjekkliste barn og foreldre.pdf
Sjekkliste oppfølging - henvisning av barn ved Risør helsestasjon

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Sjekkliste oppfølging - henvisning av barn ved Risør helsestasjon.docx.pdf

 

BTI - verktøy i barnehagen
Tittel Publisert Type
BTI-team - Innmelding av sak

19.10.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 1 Innmelding av sak til BTI-team.docx
BTI-team Risørbarnehagene

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BTI team Risørbarnehagene.pdf
Pedagogisk analysemodell

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-2 Analysemodell.pdf
Startsamtale

19.10.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 0-0 Startsamtale.docx
Veiledning fra Sped- og småbarnsteamet

19.10.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 2-1 Veiledning fra Sped- og småbarnsteamet - ny.docx

 

BTI - verktøy i skolen
Tittel Publisert Type
IOP-mal (Individuell opplæringsplan)

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IOP-mal.docx
Kartlegging omkring en elevs situasjon

19.10.2020 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 0-2 Kartlegging omkring en elevs situasjon.doc
LP-modellen - presentasjon ved Terje Overland 2013

13.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned LP-modellen - presentasjon ved Terje Overland 2013.pdf
Overgang fra barneskole til ungdomsskole med BTI stafettlogg - Prosedyre

02.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Overgang fra barneskole til ungdomsskole med BTI stafettlogg - Prosedyre.pdf
Ser du meg - psykisk helse og læring

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1a Ser du meg - psykisk helse og læring. Veileder for ansatte i skolen.pdf
Startsamtale mellom foresatte og kontaktlærer ved overgang til ungdomsskolen

19.10.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 0-0 Startsamtale mellom foresatte og kontaktlærer ved overgang til ungdomsskolen.docx

 

BTI - verktøy i NAV
Tittel Publisert Type
Kartleggingsskjema økonomi barnefamilier

15.03.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Kartleggingsskjema økonomi barnefamilier med veildning.docx
Bekymringsskala foresatte

07.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Bekymringsskala foresatte.pdf