Deling av eiendom

Deling av eiendom er et søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningsloven. Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny eiendom. Ved opprettelse av ny eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

To prosesser

  • Behandling av søknad om opprettelse av ny eiendom
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring. (Her skal det linkes til hvordan dette gjøres)

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Du får naboliste, situasjonskart, planbestemmelser etc. via Infoland for profesjonelle aktører, privatpersoner tar kontakt med kommunen.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Kontaktinformasjon

Ahmed Imad Joseph
Avdelingsingeniør kart og oppmåling
E-post
Mobil 90 02 94 84

Kommunehuset