Påvisning av eiendomsgrenser

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Slik bestiller du

Ta ut et situasjonskart og merk på kartet hvilken grense/grensepunkter som ønskes påvist.
Norgeskart

Fyll ut skjema for rekvisisjon for oppmålingsforretning, og legg ved kartet som vedlegg.
 

Hva koster det?

Se gebyrregulativet (PDF, 938 kB)