Bebygd fritidseiendom

Selv om du kjøper fritidseiendom må skjemaet «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom-LDIR-356 (rødt skjema) fylles ut og sendes kommunen før du får tinglys skjøtet hos Kartverket. Det er fordi kommunen har boplikt for boliger.

Skjema finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/egenerklaere-konsesjonsfri-overtakelse-av-eiendom

Overtar du eiendom fra nær slekt benyttes punktene 1, 2, 7 og 8.

Kjøper du eiendom på det frie markedet benyttes punktene 1, 2, 3, 3A og 8.