Krav om flyttemelding - Tips om manglende bosetting

Flyttemelding

Enhver person skal være bosatt på den eiendommen der en oppholder seg mest.

Flytting skal meldes Folkeregisteret:

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/endre/

Tips om avvik

Kommunen mottar tidvis tips om manglende bosetting selv om personer er folkeregistret på eiendommen. Feil/avvik i Folkeregisteret skal ikke meldes til/via kommunen, men meldes direkte til Folkeregisteret:

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/tips-om-avvik-i-folkeregisteret/