Nybygg og tomter

Dersom du kjøper boligtomt, nybygd bolig eller bolig under bygging i regulerte boligfelt på det frie markedet er det boplikt. Plikten innebærer at ny eier erklærer at eiendommen skal bebos senest 1 år etter at skjøtet er tinglyst. Forutsatt at det erklæres at eiendommen skal bebos kan skjemaet «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom-LDIR-356 (rødt skjema) benyttes.

Skjema finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/egenerklaere-konsesjonsfri-overtakelse-av-eiendom

I skjemaet skal ny eier fylle ut punktene, 1, 2, 3, 3b i tillegg til underskrift i punkt 10.

Mer om boplikt finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/boplikt-info

Skal eiendommen ikke bebos senest 1 år etter at du har overtatt den, eller dersom forhold knyttet til barn, jobb/utdanning eller omfattende renovering trenger lenger tid for tilflytting, kan kommunen innvilge ytterliggere inntil 1 år etter søknad.

Søknadsskjema finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/soke-konsesjon-for-erverv-av-fast-eiendom

For konsesjonssøknader må det betales saksbehandlingsgebyr – maksimalt 5000 kr.