Overta fra nær slekt

Dersom boligeiendommen overdras i nær familie, kan skjemaet «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom-LDIR-356 (rødt skjema) benyttes.

Vilkåret er at eiendommen har vært i familien i minst 5 år og at dagens eier har sitt konsesjonsforhold i orden. Å ha sitt konsesjonsforhold i orden betyr at dagens overdrager - eller tidligere familiemedlemmer - har sørget for at eiendommen har vært bebodd.

Mer om boplikt her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/boplikt-info

Skjema finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider om Konsesjon på eiendom:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/egenerklaere-konsesjonsfri-overtakelse-av-eiendom

I skjemaet skal ny eier fylle ut punktene, 1, 2 og 7 (tre bokser) i tillegg til underskrift i punkt 10.

Her finner du også oversikt over hvem som regnes for å være i nær slekt:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/konsesjon-paa-eiendom