Regulert næringseiendom

Selv om du kjøper næringseiendom må skjemaet «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom-LDIR-356 (rødt skjema) fylles ut og sendes kommunen før du får tinglyst skjøtet hos Kartverket. Det er fordi kommunen har boplikt for boliger.

Skjema og informasjon om utfylling finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/egenerklaere-konsesjonsfri-overtakelse-av-eiendom

Punktene 1 og 2, punkt 6 samt punkt 8 benyttes.

Om eiendommen er regulert eller ikke, finner du ved å gå på kommunekart, søke opp eiendommen og velge kommuneplan/reguleringsplan

https://www.kommunekart.com/klient/ddo?urlid=9e9103d3-51fc-406e-b001-ae86c2ee4e9c