Ubebygd fritidseiendom

Selv om du kjøper fritidseiendom må skjemaet «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom-LDIR-356 (rødt skjema) fylles ut og sendes kommunen før du får tinglyst skjøtet hos Kartverket. Det er fordi kommunen har boplikt for boliger.

Skjema finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/egenerklaere-konsesjonsfri-overtakelse-av-eiendom

Overtar du eiendom fra nær slekt benyttes punktene 1, 2, 7 (tre bokser) og underskrift i punkt 8.

Kjøper du eiendom på det frie markedet benyttes punktene 1 og 2, punkt 4 om det er en uregulert eiendom og punkt 5 om det er en regulert eiendom samt punkt 8.

Om eiendommen er regulert eller ikke finn du du ved å gå på kommunekart, søke opp eiendommen og velge kommuneplan/reguleringsplan

https://www.kommunekart.com/klient/ddo?urlid=9e9103d3-51fc-406e-b001-ae86c2ee4e9c