Behandlingsgebyr for plansaker

For behandling av private forslag til detaljreguleringsplaner betales et grunnbeløp før planen legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg betales gebyr pr. godkjente tomt når planen sluttbehandles. For vesentlig endring av plan betales 50 % av grunnbeløpet. For mindre endring betales 30 % av grunnbeløpet.

Se oversikt over gebyr, her. (PDF, 938 kB)