Betaling av eiendomsgebyr

Kommunale avgifter

Kommunale eiendomsgebyrer omfatter: 

  • vann- og avløpsgebyr
  • feie- og tilsynsgebyr 
  • eiendomsskatt 
  • festeavgift (kommunale eiendommer)

Gebyrene faktureres i 6 terminer pr. år med forfall den 20. i partallsmånedene. Målt vannforbruk ved vannmåler avregnes og faktureres i februar.

Du får tilsendt faktura ca. 2 uker før forfall.  

Priser for 2018

Tjeneste Beløp u/mva Beløp m/mva
Abonnementsgebyr vann 1386 1732,50
Abonnementsgebyr avløp 1785 2231,25
Vann per m3 7,34 9,18
Avløp per m3 12,40 15,50
Feie- og tilsynsgebyr 270 337,50
Vannmålerleie per år 341,78 427,23
Tilknytningsgebyr vann 7000 8750
Tilknytningsgebyr avløp 7000 8750
Eiendomsskatt 7 promille av 50% av skattetakst

Risør kommune bruker omregningsfaktor 1,4 for å finne antall m3 forbruksgebyr (boligens bruksareal m2 x 1,4= kubikk m3)

Renovasjon og slam

Se rta.no

Betal eiendomsgebyrer med eFaktura eller avtalegiro 

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om Avtalegiro eller eFaktura.
Når du oppretter avtalegiro for kommunale eiendomsgebyrer, vil det kun være eiendomsgebyrer som blir betalt via denne avtalen.