Grunnskoleopplæring for voksne ved VIRK

Hvem kan få tilbud om grunnskole?

Grunnskoleopplæring for voksne gjelder personer som av ulike grunner ikke har fullført grunnskolen. Retten gjelder også minoritetsspråklige med oppholds- og arbeidstillatelse.

For å gi den enkelte et best mulig tilpasset opplæringstilbud, vil søkere bli innkalt til en kartleggings-/rådgivningssamtale.

Hva tilbyr VIRK?

Det gis undervisning i de fem fagene som er nødvendige for å få grunnskoleeksamen for voksne.
Skriftlige fag: norsk, matematikk og engelsk.
Muntlige fag: naturfag og samfunnsfag.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på VIRK, Sirisvei 13, ved Risør videregående skole.

Ønsker du å søke grunnskoleopplæring eller vil vite mer om tilbudet så ta kontakt på VIRK.

Realkompetansevurdering

Vi tilbyr også realkompetansevurdering i samfunnsfag, naturfag, engelsk, norsk og matematikk.

Søknadskjema til realkompetansevurdering

Kontaktinformasjon

Liv Therese T. Fiane
Rektor
E-post
Telefon 37 14 97 00
Mobil 936 92 439
Inga Bjørnstad
sekretær
E-post
Telefon 37 14 97 00
Mobil 958 23 409