Norskprøver

For dem som har rett og plikt til norskopplæring, er det obligatorisk å gå opp til avsluttende prøve.

Norskprøvene blir avholdt 2 ganger per år, i mai/juni og i november/desember.

Les mer om norskprøvene på nettsiden til Kompetanse Norge

Hva koster det?

Kandidater med rett og plikt til norskopplæring får en skriftlig og en muntlig prøve gratis. 

Prisen pr. prøve er kr 600,-.