Ansattoversikt


Risør kommune - Oppvekst og inkludering - Enhet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Ansatte i avdelingen Enhet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
PP-rådgiver 918 13 244 E-post
Førstesekretær 957 42 251

Fasttelefon: 37 14 96 82

PP-rådgiver 945 08 394 E-post

Fasttelefon: 37 14 97 19

PP-rådgiver 945 02 679 E-post

Fasttelefon: 37 14 96 05

Førstesekretær 37 14 96 82 E-post
PP-rådgiver 905 95 258 37 14 96 83 E-post
PP-rådgiver 909 75 724 E-post

Fasttelefon: 37 14 96 45

PP-rådgiver 913 45 021 E-post

Fasttelefon: 37 14 96 85

PP-rådgiver 945 02 679

Fasttelefon: 37 14 96 05

PP-rådgiver 979 50 884 E-post

Fasttelefon: 37 14 96 81

Enhetsleder PPT 416 89 308 E-post

Fasttelefon: 37 14 96 85