Samarbeidsorganet for PPT

PPT er en lovpålagt tjeneste for kommuner. Den kan være organisert som egen tjeneste eller som et interkommunalt tjenestetilbud. I Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad er vi organisert som en interkommunal tjeneste, hvor Risør er vertskommune.

Samarbeidsorganet består av 

  • Kommunalsjef i Risør Inger S. Bømark Lunde (leder - rulleres mellom de fire kommunene)
  • Enhetsleder i Gjerstad Elfi Jonassen
  • Enhetsleder i Tvedestrand Kristin de Lange Johannessen
  • Enhetsleder i Vegårshei Ingunn Lund
  • Enhetsleder PPT Gro Ekeberg (møter fast i samarbeidsorganet)
  • Fagforeningsrepresentant fra Utdanningsforbundet Silje Ibsen
  • Brukerrepresentant for skoler/barnehager/voksenopplæring ved Kristin Vintermyr (rulleres mellom de fire kommunene).

Brukerrepresentant er for tiden Kristin Vintermyr fra Risør. Det er viktig å huske at hun representerer brukere bosatt i alle fire kommuner, og at det er fritt fram å ta kontakt med henne på e-post kristin.vintermyr@risor.kommune.no eller telefon 37 14 90 80, mobil 91 89 48 26.