Bolig til flyktninger

Risør kommune har ansvar for å skaffe bolig til nyankomne flyktninger som er tatt imot etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).  

Risør kommune eier enkelte av boligene, men de fleste boligene leier kommunen i det private utleiemarkedet. 

Ved inngåelse av leiekontrakt garanterer kommunen for leieforholdet.

Har du bolig til leie?

Har du en ledig boenhet, hybel eller leilighet ta gjerne kontakt.

Kontaktinformasjon

Signe Garthe
Teamleder
E-post
Mobil 94 13 53 11
Zlatko Malokos
Flyktningkonsulent
E-post
Mobil 94 50 84 17
Hege Kristin Kirkhusmo
NAV-leder
Telefon 55 55 33 33
Mobil 41 45 77 99