Bosetting

Bosetting

Alle flyktninger som bosettes i Risør kommune etter avtale med IMDi, får hjelp til å finnet et sted å bo. Det er IMDI som bestemmer hvilken kommune du skal bli bosatt i, og vi følger avtalen med IMDi

Hvordan får jeg bolig?

Flyktningtjenesten skaffer boliger til alle flyktninger som skal bosettes i Risør. Flesteparten av boligene leies i det private boligmarkedet og du får en tre måneders leiekontrakt. Hvis du etter hvert ønsker å flytte til en annen bolig som du selv skaffer, står du fritt til å gjøre det.

Boligen er møblert med det aller mest nødvendige, men du må selv handle inn det meste av møbler og utstyr. Vi passer på at boligen ligger i nærheten av buss-transport, så det skal være greit for deg å komme til voksenopplæringen i Risør, hvor du skal gå på introduksjonsprogram.

Hva skjer ved ankomst?

Vi tar deg imot når du kommer og viser deg rundt i boligen. Så avtaler vi møte neste dag hvor du får mer informasjon og vi blir bedre kjent med deg og hva du har behov for. Det er alltid tolk med på møtet så du forstår det som blir sagt.

 

Kontaktinformasjon

Signe Garthe
Teamleder
E-post
Mobil 94 13 53 11
Hege Kristin Kirkhusmo
NAV-leder
Telefon 55 55 33 33
Mobil 41 45 77 99