Fritid og aktiviteter for flyktninger

Aktiv fritid

Flyktningtjenesten ønsker å legge til rette for at barn, unge og voksne skal få mulighet til å ha en aktiv fritid.
Barn og unge under 18 år får i en fem-års periode dekket utgiftene til en fritidsaktivitet.

Vi samarbeider med frivillige lag, organisasjoner og menigheter i Risør som ønsker å bidra med integreringsarbeidet.