NAV - Arbeids- og velferdsforvaltningen

NAV Risør leverer en enhetlig tjeneste som skal bidra til å fremme økonomisk og sosial trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. 

Tjenester ved NAV 

  • Veiledning og oppfølging
  • Økonomisk sosialhjelp (sosialstøtte) for de som ikke kan sørge for sitt livsopphold og sine boutgifter, eller andre spesielle nødvendige utgifter.
  • Opplysning og veiledning når man har økonomiske vansker
  • Arbeidsmarkedstiltak
  • Gjeldsrådgivning
  • Abeidsavklaring

Åpningstider

Hver dag kl. 12:00-15:00. Det kan også avtales samtaler utenom denne åpningstiden.

NAV Risør holder til i Tjenngata 9.

www.nav.no har åpent hele døgnet, alle dager.

Leder for NAV Risør er Hege Kristin Kirkhusmo.