Nasjonale tiltak fra 20. januar 2021

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge nasjonale smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. 
Se lokale tiltak i Risør kommune som konsekvens av de nasjonale tiltakene
 

NAV-kontoret vil holde stengt for drop-in frem til 19. april.  
 

NAV-ansatte er ikke pålagt å bruke munnbind i samtaler hvor vi greit kan holde 2 meters avstand, men i situasjoner hvor vi hjelper brukere i senteret eller på hjemmebesøk er det pålagt. 

NAV - Arbeids- og velferdsforvaltningen

NAV Risør leverer en enhetlig tjeneste som skal bidra til å fremme økonomisk og sosial trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. 

Tjenester ved NAV 

  • Veiledning og oppfølging
  • Økonomisk sosialhjelp (sosialstøtte) for de som ikke kan sørge for sitt livsopphold og sine boutgifter, eller andre spesielle nødvendige utgifter.
  • Opplysning og veiledning når man har økonomiske vansker
  • Arbeidsmarkedstiltak
  • Gjeldsrådgivning
  • Abeidsavklaring

Åpningstider

Drop-in (uten forhåndsavtale) mandag, onsdag og fredag kl. 12.00-14.30.
Vi betjener forhåndsavtalte samtaler hver dag kl. 09.00-15.00.

NAV kontaktsenter kan kontaktes på nr. 55 55 33 33 alle hverdager kl. 08.00-15.30

NAV Risør holder til i Tjenngata 9.

www.nav.no har åpent hele døgnet, alle dager.

 

Kontaktinformasjon

Hege Kristin Kirkhusmo
NAV-leder
Telefon 55 55 33 33
Mobil 414 57 799