Kvalifiseringsprogrammet

For å ha rett til Kvalifiseringsprogrammet, må NAV-kontoret vurdere behovene dine og om du lettere kan komme i arbeid gjennom programmet.   

Passer Kvalifiseringsprogrammet for deg?

  • Du må være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
  • Du må ha behov for tett oppfølging
  • Du må ha ingen eller svært begrensede ytelser fra NAV
  • Du må ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

Søk om å delta i Kvalifiseringsprogrammet

Du må ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å finne ut om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet. Vi gjør en vurdering av arbeidsevnen din sammen med deg etter at vi har mottatt søknaden.

Kontaktinformasjon

NAV, Risør
Telefon 55 55 33 33