Råd og veiledning

Hva betyr opplysning, råd og veiledning? 

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet.

Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige instanser, skal kommunen og NAV-kontoret hjelpe deg med å opprette kontakt slik at du får den hjelpen du trenger.

Det kan også være behov for at flere instanser samarbeider for å kunne gi deg best mulig hjelp. Hvis du ønsker det kan NAV for eksempel samarbeide med skole, oppfølgingstjeneste (OT), barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og distriktspsykiatriske sentra (DPS).

Hvem kan få opplysning, råd og veiledning?

Du har rett til opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du allerede er i en vanskelig livssituasjon eller om du mottar andre tjenester fra NAV. Du må vanligvis selv ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Da vil NAV-kontoret tilby deg en samtale om din livssituasjon.

NAV-kontoret kan også på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning hvis det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hvis du mottar økonomisk sosialhjelp kan opplysning, råd og veiledning bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.

Taushetsplikt

Alle som jobber i NAV har taushetsplikt. Du kan be om at en rådgivningssamtale blir gjennomført på et skjermet sted.

Kontaktinformasjon

NAV, Risør
Telefon 55 55 33 33