Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 612 kB)

 

Nivå 0

Avklar undring/bekymring

Undring/bekymring

Hva: Med undring/bekymring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål om barns helse, trivsel eller livssituasjon. I denne fasen er det ingen antakelser eller fasitsvar  på spørsmålene.
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: 1) Barn og unges signaler på mulig mistrivsel (PDF, 484 kB) 2) Bekymringsskala foresatte (PDF, 190 kB)
NB! Utgangspunkt for alle nye barn: Skjema Startsamtale med foresatte om nye barn i barnehage (DOCX, 73 kB).    

Konkretiser undring/bekymring

Hva: Konkretiser undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler. Er det spørsmål du ønsker svar på som kan underbygge eller avkrefte undringen?
Hvordan: Noter hva du undres over i Uroskjema del A. Unngå tolkninger, beskriv konkret hva du har sett og hørt. (Se egne notater i loggbok)
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: Uroskjema del A (PDF, 692 kB), Hefte: Ta opp URO (PDF, 776 kB)

Del undring/bekymring

Hva: Hver enkelt deler sine observasjoner
Hvordan: 1) Del undring med kolleger på avdelingen 2) del undring med styrer 3) del undring med barnet/foresatte. Er dere usikre, ta kontakt med hjelpetjenestene for råd og veiledning og saken diskuteres anonymt/med samtykke
Hvem: Alle medarbeidere, pedagogisk leder tar saken videre
Verktøy: Mal for samtale med barn (DOCX, 101 kB), Mal for samtale med foresatte (DOCX, 48 kB), Samtykke til å gi og innhente informasjon (DOCX, 33 kB)

Avklar undring/bekymring

Hva: Avslutt eller gå videre til nivå 1.
Hvordan: Er det grunn til å gå videre? Hvis nei, avslutt og dokumenter hvorfor saken avsluttes. Hvis ja, vurder behov for ulike interne tiltak. Opprett BTI-stafettlogg
Hvem: Pedagogisk leder i samarbeid med assistenter/fagarbeidere, med orientering til styrer når det tas videre til nivå 1.

 

Klikk for stort bilde