BTI - verktøy i Handlingsveileder skole

Vi jobber for å få på plass en mer brukervennlig digital handlingsveileder, med direkte tilgang til verktøyene som er knyttet til de ulike nivåene og trinnene i handlingsveilederen. Inntil denne er på plass, finnes verktøyene nedenfor. Verktøy skiftes ut i takt med videre kvalitetsutvikling.

BTI - verktøy som er felles for alle
Tittel Publisert Type
0-1 Barn og unges signaler på mulig mistrivsel

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1-barn-og-unges-signaler-mulig-mistrivsel.pdf
0-1 Bekymringsskala foresatte

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Bekymringsskala foresatte.pdf
0-2 Hefte ta opp URO

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-2 Hefte ta opp URO.pdf
1-1 Den nødvendige samtalen - barn i rusfamilier - KoRus Sør

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3a Den-nodvendige-samtalen KoRus Sør.pdf
3-1 IP - Individuell Plan

01.10.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned IP.doc
BTI stafettlogg

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BTI-stafettlogg - november.pdf
Hjelpetilbud Risør kommune - 19

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hjelpetilbud Risør kommune - 18.03.2019.docx.pdf
Samtykke til tverrfaglig samhandling

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Samtykke vedtatt i KE 031218 med ny link til veileder.docx
Uro skjema del A rbup 2018

13.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del A rbup 2018.pdf
Uro-skjema del A-C

18.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del A B og C rbup 2018.pdf
Veileder rød linje - vold overgrep i hjemmet

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Veileder rød linje - vold overgrep - v1.1 publisert oktober 2017.pdf
BTI - verktøy i skolen
Tittel Publisert Type
0-0 Startsamtale mellom foresatte og kontaktlærer ved overgang til ungdomsskolen

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 0-0 Startsamtale mellom foresatte og kontaktlærer ved overgang til ungdomsskolen.docx
0-1a Ser du meg - psykisk helse og læring

01.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1a Ser du meg - psykisk helse og læring. Veileder for ansatte i skolen.pdf
0-2 Kartlegging omkring en elevs situasjon

31.10.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 0-2 Kartlegging omkring en elevs situasjon.doc
1-4 møtemal og grunnlag for referat

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 1-4 møtemal og grunnlag for referat.docx
Bekymringsmelding til barnevernet

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Bekymringsmelding til barnevernet.docx
IOP-mal (Individuell opplæringsplan)

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IOP-mal.docx
LP-modellen - presentasjon ved Terje Overland 2013

13.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned LP-modellen - presentasjon ved Terje Overland 2013.pdf
PPT Henvisningsskjema for grunnskolen

01.10.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned PPT Henvisningsskjema for grunnskolen.doc
Saksgang ved bekymringssaker før henvisning til PPT

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned SAKSGANG ved bekymringssaker PPT.docx
SAKSGANG ved bekymringssaker PPT

18.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SAKSGANG ved bekymringssaker PPT.pdf