Bransjeside for rørleggere og entreprenører

Risør kommune er i en innføringsfase for nytt elektronisk system for rørleggere og entreprenører. Entreprenørportalen åpnes for bruk fra 4. juli 2022, og i en innføringsfase vil det fortsatt være mulig å benytte de eksisterende skjemaene. Fra 01.01.2023 kan det kun leveres søknader via entreprenørportalen.

Bruk elektronisk søknad

Du må bruke den elektroniske løsningen når du skal søke om

  • tilkobling/utbedring av sanitæranlegg og 
  • installasjon av vannmåler 

I den elektroniske løsningen kan du

  • få tilgang til dokumentasjon på eiendommer 
  • fylle ut søknader 
  • tegne direkte inn i kartet 
  • sjekke status for dine saker
  • sende ferdigmeldinger 

Slik får du tilgang

Registrer firmaet ditt på tjenestens registreringsside. Du blir firmaets administrator og kan senere legge til ansatte som brukere av tjenesten.  
 
Etter registreringen mottar du en e-post med godkjenning. Eposten inneholder lenker til: 

  • første gangs pålogging 
  • en web-adresse som er unik for ditt firma  
  • side hvor du kan legge til flere brukere 

La gjerne veiledningsvideoen fra Powel guide deg gjennom registrering, pålogging og det å legge til brukere.  

Innvendig sanitærarbeid

En rørlegger må ha svennebrev eller mesterbrev for å kunne utføre innvendig sanitærarbeid. Det er ikke krav om søknad (sanitærmelding) og ferdigmelding for innvendige sanitærinstallasjoner, med unntak for vannmåler. 

Installasjon av vannmåler 

Søknad om vannmåler skal sendes inn av godkjent rørlegger.

Bestemmelser om bruk av vannmåler (PDF, 16 kB)

Når søknaden er godkjent kan du hente vannmåleren på verkstedet ved brannstasjonen. 

Utvendig sanitærarbeid

Hvis du skal utføre utvendige sanitærarbeider som for eksempel ny tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet, kan du fortsatt sende oss skjema. (se lenger ned på denne siden). 

Du finner mer informasjon i Vilkår og retningslinjer for søknadspliktige sanitærarbeider i Risør kommune (pdf, 22 kb). (PDF, 124 kB) 
Med søknaden (sanitærmeldingen) skal det følge kart med ledningstrasè, tilknytningspunkt, dimensjon og materiale på ledningene.

Hvis avløp må pumpes, skal man følge Krav til etablering og bruk av private pumpeanlegg. (PDF, 128 kB)

Hvis du ikke har mulighet til å bruke den elektroniske løsningen, kan du bruke skjemaet  (DOC, 147 kB)Sanitærmelding (pdf, 394 kb (DOC, 147 kB)), fram til 1.1.2023.

Godkjenning av VA-anlegg

Straks sanitærarbeidet er ferdigstilt skal du sende ferdigmelding med målsatt kart og tilkoblings-/utkoblingsdato til kommunen. Trasè, tilkoblingspunkt, kummer, vinkelendringer, stoppekraner og inntak i hus skal være målt inn i forhold til faste punkter.  (DOC, 107 kB)Et eksempel på skisse i ferdigmelding (pdf, 884 kb (PDF, 884 kB)) viser hvordan du kan gjøre det. Merk at en tillatelse til sanitærarbeid kan ha inneholdt tilleggskrav.

Ved ny tilkobling av vann og avløp blir abonnenten registrert med gebyrer fra måneden etter ferdigmelding med dato for tilkobling er mottatt i kommunen.  Der vannmåler er montert, vil denne få tilbakevirkende kraft fra installasjonsdato når ferdigmeldingen er godkjent.

Regelverk

Skjema

Kart

Finn vann- og avløpsledninger på Kommunekart. Velg kartlag øverst til venstre og klikk deretter på vann og avløp. Zoom deg inn på eiendommen din eller søk den opp via søkefeltet.