Kommunale båtplasser

Kommunale båtplasser finnes følgende steder: Indre havn, Buvika, Mindalen, Hødnebøkilen og Karolina/Sandnes. Lenker til kart finnes nedenfor.
Søknad om båtplass skal skje skriftlig. Det kreves et engangsgebyr for å stå på venteliste, og ved manglende betaling vil søker bli fjernet fra ventelista.

Slik søker du

Du kan søke om båtplass via vårt elektroniske søknadsskjema. Her kan du søke om ny båtplass, endring av båtplass og oppsigelse av båtplass. 

Venteliste

Det er stor pågang på leie av båtplasser i Risør kommune. Dersom det ikke er ledige plasser på søknadstidspunktet blir søkeren ført opp på venteliste. Tildeling skjer fortløpende.

 

Reglement

Reglement for leie av kommunal båtplass (PDF, 225 kB) sier blant annet at personer folkeregisterført i Risør kommune og eiere av fritidseiendom på øyene i den ytre skjærgård (PDF, 56 kB) skal være fortrinnsberettiget ved leie av kommunal båtplass. Kart over avgrensing av øyer finner du under kartpunkt til venstre. Båtplassen kan ikke lånes/leies ut til andre (fremleie) uten kommunedirektørens tillatelse. Fiskeredskap og annet utstyr skal ikke lagres på bryggene og/eller på utliggere.

Ved flytting til/fra kommunen benyttes ansiennitetsdatoen ved opprinnelig søknad. Søker har et selvstendig ansvar for å gi melding om til-/fraflytting til kommunen.

Leie av kommunale båtplasser

Varenr   

Varetekst 

Pris 2023

 

UTEN AKTERFORTØYNING 

 

15810 

Under 15’ 

1783

15811 

15’ til 18’ 

2112

15812 

18’ til 22’ 

2575

15813 

22’ til 26’ 

3387

15814 

26’ til 30’ 

4724

15815 

Betongmolo 4 m 

 

 

MED AKTERFORTØYNING 

 

15820 

Under 15’ 

3773

15821 

Fra 15’ til 18’ 

4053

15822 

18’ til 22’ 

5052

15823 

22’ til  26’ 

6505

15824 

26’ til 30’ 

8052

 

FLYTEBRYGGE 

 

15830 

2,2 M 

5235 

15831 

2,5 M 

5966

15832 

3,0 M 

6990

15833 

4,0 M 

9080

15834 

3,5 M 

8211

15835 

2,0 M 

4538

15852 

Midlertidig plass (joller under 15 fot) 

3773

 

ANNET 

 

15840 

På svai under 30’ 

1696

15841 

På svai over 30’ 

2659

15850 

Båtplass for fiskere i fiskerihavna 

2736

15884 

Stor plass ved Buene 

13642

 

LEKTERE 

 

15887 

Solsiden – 2 x stor plass (se varenr. 15884) 

27284

15882 

Strandgata – 4 x stor plass (se varenr. 15884) 

54968

 

DIVERSE 

 

15930 

Anløpsavgift 

Etter avtale 

Kontaktinformasjon

Marit Mo Wroldsen
Saksbehandler
E-post
Mobil 90 10 63 24

Eiendom, båtplass, eiendomsskatt