Kommunale båtplasser

Kommunale båtplasser finnes følgende steder: Indre havn, Buvika, Mindalen, Hødnebøkilen og Karolina/Sandnes. Lenker til kart finnes nedenfor.

Søknad om båtplass skal skje skriftlig. Det kreves et engangsgebyr for å stå på venteliste, og ved manglende betaling vil søker bli fjernet fra ventelista.

Du kan søke om båtplass via vårt elektroniske søknadsskjema. Her kan du søke om ny båtplass, endring av båtplass og oppsigelse av båtplass. 

Det er stor pågang på leie av båtplasser i Risør kommune. Dersom det ikke er ledige plasser på søknadstidspunktet blir søkeren ført opp på venteliste. Tildeling skjer fortløpende.

 

Reglement for leie av kommunal båtplass (PDF, 225 kB) sier blant annet at personer folkeregisterført i Risør kommune og eiere av fritidseiendom på øyene i den ytre skjærgård (PDF, 56 kB) skal være fortrinnsberettiget ved leie av kommunal båtplass. Kart over avgrensing av øyer finner du under kartpunkt til venstre. Båtplassen kan ikke lånes/leies ut til andre (fremleie) uten rådmannens tillatelse. Fiskeredskap og annet utstyr skal ikke lagres på bryggene og/eller på utliggere.

Ved flytting til/fra kommunen benyttes ansiennitetsdatoen ved opprinnelig søknad. Søker har et selvstendig ansvar for å gi melding om til-/fraflytting til kommunen.

 

Priser kommunal båtplass i Risør kommune 2021

Type båtplass

Størrelse

Pris

Uten akterfortøyning:

under 15 fot

1617

 

15 - 18 fot

1915

 

18 - 22 fot

2335

 

22 - 26 fot

3072

 

26 - 30 fot

4285

Med akterfortøyning

under 15 fot

3422

 

15 - 18 fot

3676

 

18 - 22 fot

4582

 

22 til 26 fot

5900

 

26 til 30 fot

7304

Flytebrygge

2,0 m

4116

 

2,2 m

4750

 

2,5 m

5411

 

3,0 m

6340

 

3,5 m

7448

 

4 m

8236

 

under 15 fot, èn utrigger

3422

Stor plass ved Buene på Solsiden

Stor plass

12373

Venteliste

 

500

På svai

under 30 fot

1538

 

over 30 fot

2411

Vinteropplag Indre havn pr. mnd. (1.09.-31.03)

pr. mnd.

 

Kontaktinformasjon

Marit Mo Wroldsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 14 96 78
Mobil 995 86 808

Eiendom, båtplass, eiendomsskatt