Kommunale båtplasser

Kommunale båtplasser finnes følgende steder: Indre havn, Buvika, Mindalen, Hødnebøkilen og Karolina/Sandnes. Lenker til kart finnes nedenfor.
Søknad om båtplass skal skje skriftlig. Det kreves et engangsgebyr for å stå på venteliste, og ved manglende betaling vil søker bli fjernet fra ventelista.

Slik søker du

Du kan søke om båtplass via vårt elektroniske søknadsskjema. Her kan du søke om ny båtplass, endring av båtplass og oppsigelse av båtplass. 

Venteliste

Det er stor pågang på leie av båtplasser i Risør kommune. Dersom det ikke er ledige plasser på søknadstidspunktet blir søkeren ført opp på venteliste. Tildeling skjer fortløpende.

 

Reglement

Reglement for leie av kommunal båtplass (PDF, 225 kB) sier blant annet at personer folkeregisterført i Risør kommune og eiere av fritidseiendom på øyene i den ytre skjærgård (PDF, 56 kB) skal være fortrinnsberettiget ved leie av kommunal båtplass. Kart over avgrensing av øyer finner du under kartpunkt til venstre. Båtplassen kan ikke lånes/leies ut til andre (fremleie) uten kommunedirektørens tillatelse. Fiskeredskap og annet utstyr skal ikke lagres på bryggene og/eller på utliggere.

Ved flytting til/fra kommunen benyttes ansiennitetsdatoen ved opprinnelig søknad. Søker har et selvstendig ansvar for å gi melding om til-/fraflytting til kommunen.

Leie av kommunale båtplasser

Varenr   

Varetekst 

Pris 2022 

Pris 2021 

 

UTEN AKTERFORTØYNING 

 

 

15810 

Under 15’ 

1698 

1617 

15811 

15’ til 18’ 

2011 

1915 

15812 

18’ til 22’ 

2452 

2335 

15813 

22’ til 26’ 

3226 

3072 

15814 

26’ til 30’ 

4499 

4285 

15815 

Betongmolo 4 m 

 

 

 

MED AKTERFORTØYNING 

 

 

15820 

Under 15’ 

3593 

3422 

15821 

Fra 15’ til 18’ 

3860 

3676 

15822 

18’ til 22’ 

4811 

4582 

15823 

22’ til  26’ 

6195 

5900 

15824 

26’ til 30’ 

7669 

7304 

 

FLYTEBRYGGE 

 

 

15830 

2,2 M 

4986 

4749 

15831 

2,5 M 

5682 

5411 

15832 

3,0 M 

6657 

6340 

15833 

4,0 M 

8648 

8236 

15834 

3,5 M 

7820 

7448 

15835 

2,0 M 

4322 

4116 

15852 

Midlertidig plass (joller under 15 fot) 

3593 

3422 

 

ANNET 

 

 

15840 

På svai under 30’ 

1615 

1538 

15841 

På svai over 30’ 

2532 

2411 

15850 

Båtplass for fiskere i fiskerihavna 

2606 

2482 

15884 

Stor plass ved Buene 

12992 

12373 

 

LEKTERE 

 

 

15887 

Solsiden – 2 x stor plass (se varenr. 15884) 

25984 

24746 

15882 

Strandgata – 4 x stor plass (se varenr. 15884) 

51968 

49491 

 

DIVERSE 

 

 

15930 

Anløpsavgift 

Etter avtale 

Etter avtale 

Kontaktinformasjon

Marit Mo Wroldsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 14 96 78
Mobil 995 86 808

Eiendom, båtplass, eiendomsskatt