Kommunale båtplasser

Kommunale båtplasser finnes følgende steder: Indre havn, Buvika, Mindalen, Hødnebøkilen og Karolina/Sandnes. Lenker til kart finnes nedenfor.

Søknad om båtplass skal skje skriftlig. Det kreves et engangsgebyr for å stå på venteliste, og ved manglende betaling vil søker bli fjernet fra ventelista.

Du kan søke om båtplass via vårt elektroniske søknadsskjema. Her kan du søke om ny båtplass, endring av båtplass og oppsigelse av båtplass. 

Det er stor pågang på leie av båtplasser i Risør kommune. Dersom det ikke er ledige plasser på søknadstidspunktet blir søkeren ført opp på venteliste. Tildeling skjer fortløpende.

 

Reglement for leie av kommunal båtplass (PDF, 225 kB) sier blant annet at personer folkeregisterført i Risør kommune og eiere av fritidseiendom på øyene i den ytre skjærgård (PDF, 56 kB) skal være fortrinnsberettiget ved leie av kommunal båtplass. Kart over avgrensing av øyer finner du under kartpunkt til venstre. Båtplassen kan ikke lånes/leies ut til andre (fremleie) uten rådmannens tillatelse. Fiskeredskap og annet utstyr skal ikke lagres på bryggene og/eller på utliggere.

Ved flytting til/fra kommunen benyttes ansiennitetsdatoen ved opprinnelig søknad. Søker har et selvstendig ansvar for å gi melding om til-/fraflytting til kommunen.

 

Båtplass 2020 Priser kommunal båtplass i Risør kommune.

Type båtplass

Størrelse

Pris

Uten akterfortøyning:

under 15 fot

1470

 

15 - 18 fot

1741

 

18 - 22 fot

2123

 

22 - 26 fot

2793

 

26 - 30 fot

3895

Med akterfortøyning

under 15 fot

3111

 

15 - 18 fot

3342

 

18 - 22 fot

4166

 

22 til 26 fot

5364

 

26 til 30 fot

6640

Flytebrygge

2,0 m

3742

 

2,2 m

4318

 

2,5 m

4919

 

3,0 m

5764

 

3,5 m

6771

 

4 m

7488

 

under 15 fot, èn utrigger

3111

Stor plass ved Buene på Solsiden

Stor plass

11248

Venteliste

 

500

På svai

under 30 fot

1398

 

over 30 fot

2192

Vinteropplag Indre havn pr. mnd. (1.09.-31.03)

pr. mnd.

 

Kontaktinformasjon

Marit Mo Wroldsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 14 96 78
Mobil 995 86 808

Eiendom, båtplass, eiendomsskatt