Årskort

Risør bystyre ved tok i Helhetlig Parkeringsplan at det skal gis et tilbud til de som ikke får tilgang til Beboerkortordningen.

Alle som ønsker det kan kjøpe et Årskort.

Dette skal være en forenkling av betalingsordningen på ytre sone.  Det innebærer en forhåndsbetalt avgift som gir et Årskort som skal plasseres i frontruta.  Tilbudet er ment som en forenkling for dem som parkerer mye i sentrum.

Årskortet koster kr. 4.000,-. (2022), uavhengig av når i perioden det kjøpes!

Ønsker du å kjøpe Årskort kan du benytte dette skjemaet. (DOC, 372 kB)