Årskort

Risør bystyre ved tok i Helhetlig Parkeringsplan at det skal gis et tilbud til de som ikke får tilgang til Beboerkortordningen.

Alle som ønsker det kan kjøpe et Årskort.

Dette skal være en forenkling av betalingsordningen.  Det innebærer en forhåndsbetalt avgift som gir et Årskort som skal plasseres i frontruta.  Tilbudet er ment som en forenkling for dem som har behov for å parkere mye i sentrumsnær områder.  

Med Årskort kan du parkere der det er skiltet med Sone 5301 og 5304.

Årskortet koster kr. 4.000,- uavhengig av når i perioden det kjøpes!

Ønsker du å kjøpe Årskort kan du benytte dette skjemaet. (DOC, 372 kB)