Beboerkort - parkeringsordning for Risør sentrum

Her kan du se kart som viser de ulike parkeringssonene i Risør sentrum. (PDF, 644 kB)

§3 Varighet

Beboerkortet gjelder i ett år, fra 1. mai til 30. april året etter, og blir automatisk fornyet hvert år hvis ikke oppsigelse mottas, innen utgangen av april

§ 5 Vilkår for beboerkort

a) bor og er registrert i Folkeregisteret med adresse innen for Risør sentrums beboerkortområde, og med begrensing at det kun tildeles ett -1- beboerkort per person.

b) disponerer bil, det vil si være registrert som eier eller medeier av bilen i Motorvognregisteret.  Se forskriften for unntak.

Beboerkortet koster 1500,- kr. inkl. mva.(2021) Kortet koster 1500 kr uavhengig av når i perioden det kjøpes.

Ønsker du å søke om beboerkort kan du benytte dette skjemaet. (DOC, 374 kB)

Søknadskjemaet kan sendes på e-post til post@risor.kommune.no eller til Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør. 

Det er den som kjører bilen som er ansvarlig for å orientere seg om til enhver tids gjeldene skilt i området hvor man parkerer bilen.

Lov og forskrift

Forskrift om beboerkort i Risør sentrum

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten m.m. (parkeringsforskrift

Vegtrafikkloven