Beboerkort - parkeringsordning for Risør sentrum

§3 Varighet

Beboerkortet gjelder i ett år, fra 1. mai til 30. april året etter, og blir automatisk fornyet hvert år hvis ikke oppsigelse mottas, innen utgangen av april.

§ 5 Vilkår for beboerkort

a) bor og er registrert i Folkeregisteret med adresse innen for Risør sentrums beboerkortområde, og med begrensing at det kun tildeles ett -1- beboerkort per person.

b) disponerer bil, det vil si være registrert som eier eller medeier av bilen i Motorvognregisteret.  Se forskriften for unntak.

Pris

Beboerkortet koster 1500,- kr. inkl. mva. Kortet koster 1500 kr uavhengig av når i perioden det kjøpes.

Søknadsskjema

Ønsker du å søke om beboerkort kan du benytte dette skjemaet. (DOC, 374 kB)

Søknadskjemaet kan sendes på e-post til post@risor.kommune.no eller til Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør. 

Vilkår

  • Det er den som kjører bilen som er ansvarlig for å orientere seg om til enhver tids gjeldene skilt i området hvor man parkerer bilen.
  • Det er kortinnehavers plikt å sørge for at beboerkortet til enhver tid er gyldig, og at det er plassert godt synlig i kjøretøyets frontrute.
  • Den som har et beboerkort er ansvarlig for å kontrollere at beboerkortet har påført riktig registreringsnummer.

Lov og forskrift