Beboerkort - parkeringsordning for Risør sentrum

§3 Varighet

Beboerkortet gjelder i ett år, fra 1. mai til 30. april året etter, og blir automatisk fornyet hvert år hvis ikke oppsigelse mottas, innen utgangen av april.

§ 5 Vilkår for beboerkort

a) bor og er registrert i Folkeregisteret med adresse innen for Risør sentrums beboerkortområde, og med begrensing at det kun tildeles ett -1- beboerkort per person.

b) disponerer bil, det vil si være registrert som eier eller medeier av bilen i Motorvognregisteret.  Se forskriften for unntak.

Pris

Beboerkortet koster 1500,- kr. inkl. mva. Kortet koster 1500 kr uavhengig av når i perioden det kjøpes.

Hvor kan jeg parkere med beboerkort?

Med beboerkort kan du parkere der det er skiltet “Med beboerkort” og der det er skiltet med parkeringssone 5301 og 5304.

Søknadsskjema

Ønsker du å søke om beboerkort kan du benytte dette skjemaet. (DOC, 374 kB)

Søknadskjemaet kan sendes på e-post til post@risor.kommune.no eller til Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør. 

Vilkår

  • Det er den som kjører bilen som er ansvarlig for å orientere seg om til enhver tids gjeldene skilt i området hvor man parkerer bilen.
  • Det er kortinnehavers plikt å sørge for at beboerkortet til enhver tid er gyldig, og at det er plassert godt synlig i kjøretøyets frontrute.
  • Den som har et beboerkort er ansvarlig for å kontrollere at beboerkortet har påført riktig registreringsnummer.

Lov og forskrift