Klage på parkeringsbot

Du kan klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon hvis:

  • vilkåret for å ilegge parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon ikke var tilstede
  • du drev av- eller pålessing eller av- eller påstigning
  • kjøretøyet var stjålet og du har bekreftelse på at det er anmeldt til politiet
  • du har hatt motorhavari
  • det var en nødsituasjon
  • kjøretøyet var registrert på en annen eier ved tidspunktet for ileggelsen

Husk at klagefristen er 3 uker. Det er viktig at du betaler boten innen fristen, slik at du unngår purring og gebyr, mens du venter på svar på klagen. Dersom du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake.

Kredinor krever inn parkeringsbøter. Kontakt Kredinor på e-post ps@kredinor.no om du har spørsmål. 

Nye satser fra 1.1.2022.

Kontrollsanksjon kr 660 (før 600 kr)

Parkert på plass reservert forflytningshemmede med parkeringstillatelse kr 990 (før 900 kr)

Slik klager du

Skjema - Klage på parkering

Innlogging ID-porten (MinID eller BankID).

Hjelp til å logge på.

Foretrekker du å laste ned klageskjema i Wordformat, finner du skjemaet her: 

Klageskjema (DOC, 80 kB) (Word) 

Hvis du ikke får medhold i klagen

Hvis du ikke får medhold i klagen på en bot kan du få saken behandlet i Parkeringsklagenemnda. Både offentlig og privat parkeringsvirksomhet må rette seg etter nemndas avgjørelser.