Parkering for elbil i Risør

Elbiler har ikke generelt fritak fra betaling på avgiftsbelagte parkeringsplasser i Risør

6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Tjenna.  Her er det gratis parkering for ladbare kjøretøy, maks parkeringstid er 3 timer. Ladingen er en leveranse fra Grønn Kontakt og krever en avtale (kjøp), og vedkommer i streng forstand ikke selve parkeringen.

4 ladeplasser ved Kommunehuset på Frydendal.  Furumoveien 1. Disse er reservert besøkende og ansatte, samt tjenestebiler i arbeidstiden.

6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Kjempesteinsmyra ved Risørhallen / fotballbanen. Disse plassene kan benyttes av besøkende på Kjempesteinsmyra, ansatte på skole og i barnehage.

Alle ladeplassene driftes av Grønn Kontakt