Parkering for elbil i Risør

Elbiler har ikke generelt fritak fra betaling på avgiftsbelagte parkeringsplasser i Risør

6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Tjenna.  Her er det gratis parkering for ladbare kjøretøy, maks parkeringstid er 10 timer. Ladingen er en leveranse fra ekstern leverandør og krever en avtale (kjøp), og vedkommer i streng forstand ikke selve parkeringen.

4 ladeplasser ved Kommunehuset på Frydendal.  Furumoveien 1. Disse er reservert besøkende og ansatte, samt tjenestebiler i arbeidstiden.

6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Kjempesteinsmyra ved Risørhallen / fotballbanen. Disse plassene kan benyttes av besøkende på Kjempesteinsmyra, ansatte på skole og i barnehage.