Parkering i Risør kommune

Risør kommune har parkeringstjeneste for å sikre best mulig parkeringsforhold for flest mulig trafikanter. Parkeringstjenesten skal se til at eksisterende parkeringsplasser er tilgjengelige, og ha oppsyn med at kjøretøy parkeres i samsvar med gjeldende regelverk. Det ilegges parkeringsgebyr dersom kjøretøy er feilparkert og kontrollsanksjon der det ikke foreligger bevis for betaling.

Ditt ansvar er å følge skilter og gjeldende trafikkregler. Dersom det er uoverensstemmelse mellom informasjon gitt her, og skilt ute i veiene, skal skiltingen følges.

Kommunens skiltplaner kan du finne i Statens Vegvesens Parkeringsregister.

Risør kommune tilbyr parkering av flere kategorier

 • Indre sone: Avgiftsfriparkering, maks 2 timer parkeringstid. Gjelder perioden 1.9. - 30.4.
 • Ytre sone: Avgiftsparkering hele dagen. 10 kr/t maks 40 kr/dagen.  -Kunstparken, Kirkegata, Skolegata, Fjellgata, Hasdalgata og parkeringsplassen ved Kulturhuset / Kragsgata legesenter.
 • Avgiftsfriparkering med ubegrenset parkeringstid på Tjenna og under Kirkegårdsbrua. Gjelder perioden 1.9. - 30.4. Parkeringssone 5304!
 • Det er avgiftsbetaling på Bobilparkeringen. 
 • Gratis langtidsparkering på området ved Risørhallen på Viddefjell, ved Idrettsanlegget.
 • Parkering for bobiler på gruslagt område på Tjenna. NB! Parkeringssone 5303!
 • MC parkering; det er regulert til MC-parkering ved Risørhuset, Risør Hotel og i Hasdalen.
 • Reservert HC parkering flere steder, ulike vilkår om tidsbegrensinger (Strandgata og Carstensensgate)

Elbil-parkering

 • Elbiler har ikke generelt fritak fra betaling på avgiftsbelagte parkeringsplasser.
 • 6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Tjenna. Her er det gratis parkering for ladbare kjøretøy, maks parkeringstid er 10 timer. Ladingen er en leveranse fra Grønn Kontakt og krever en avtale (kjøp), og vedkommer i streng forstand ikke selve parkeringen.
 •  4 ladeplasser ved Kommunehuset på Frydendal. Disse er reservert besøkende og ansatte, samt tjenestebiler i arbeidstiden.
 •  6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Kjempesteinsmyra ved Risørhallen / fotballbanen Disse plassene kan benyttes av besøkende på Kjempesteinsmyra, ansatte på skole og i barnehage.

Alle ladeplassene driftes av Grønn Kontakt

Betaling

 1. Mynt og kort kan benyttes på parkeringsautomatene  
 2. Det kan betales med appen "Risør parkering" (PDF, 55 kB)
 3. Det kan betales med appen "EasyPark". Sone 5300 tilsvarer Indre sone, 5301 tilsvarer Ytre sone og 5303 tilsvarer Bobilparkering på Tjenna
 4. Risør kommune tilbyr også bruk av appen "ParkLink"

Sentrumsparkering - ytre sone (Sone 5301) / Beboerparkering /Årskort

 • Avgift fra klokka 9.00 til 16.00 på hverdager og klokka 9.00 til 13.00 på lørdager
 • Ingen begrensning i parkeringstid
 • Skolegata og Fjellgata - betal med app eller ved P-automat i SKOLEGATA
 • Parkeringsplassene ved øvre del av Hasdalen - betal med app eller ved P-automat i HASDALGATA
 • Kunstparken - betal ved app eller på P-automat på TJENNA eller CARSTENSENSGATE (SONE 5301 FOR PERSONBIL)
 • Ved Risørhuset - betal ved app eller P-automat på ved RISØRHUSET
 • Se kartet i link i toppen av artikkelen for nærmere beskrivelse av områdene.

Sentrumsparkering - indre sone (Sone 5300)

 • Alle avgiftsparkeringsplasser bortsett fra de som er definert som sentrum - ytre sone eller bobilparkering.
 • Vilkår om Avgift og maks to timer parkeringstid fra klokka 9.00 til 16.00 på hverdager og klokka 9.00 til 13.00 på lørdager.

Bobilparkering Tjenna (Sone 5303)

 • 20 oppmerkede plasser 5 x 10 meter, på grus
 • 300 kr per påbegynt 24 timer periode, ubegrenset parkeringstid.
 • Ingen timepris
 • Bruk av strøm fra strømsøyle er inkludert i døgnprisen
 • 400 meter fra Torget
 • Betal ved app eller på P-automat ved Informasjonsskilt på P-plass. NB! velg sone 5303!

Takster

 1. Indre sone: Avgiftsparkering, maks to timer parkeringstid, tidsrom klokka 9-16 (9-13)
 2. Ytre sone: 10 kr/time, maks 40 kr/døgn, ubegrenset parkeringstid, tidsrom klokka 9-16 (9-13)
 3. Bobilparkering: 300 kr/døgn, ubegrenset parkeringstid, tidsrom hele døgnet                                   

Parkering under store arrangement / festivaler

Under store arrangementer styres parkeringen av arrangøren, og avvik fra ordningene beskrevet over vil forekomme.