Parkering i Risør kommune

Risør kommune har parkeringstjeneste for å sikre best mulig parkeringsforhold for flest mulig trafikanter. Parkeringstjenesten skal se til at eksisterende parkeringsplasser er tilgjengelige, og ha oppsyn med at kjøretøy parkeres i samsvar med gjeldende regelverk. Det ilegges parkeringsgebyr dersom kjøretøy er feilparkert og kontrollsanksjon der det ikke foreligger bevis for betaling.

Ditt ansvar er å følge skilter og gjeldende trafikkregler. Dersom det er uoverensstemmelse mellom informasjon gitt her, og skilt ute i veiene, skal skiltingen følges.

Kommunens skiltplaner kan du finne i Statens Vegvesens Parkeringsregister.

Risør kommune tilbyr parkering av flere kategorier

 • Takstgruppe 5300: Gratis parkering, maks 2 timer parkeringstid, kl. 09-16 (09-13). Gjelder perioden 1.9. - 30.4.
 • Takstgruppe 5301: Avgiftsparkering, kl. 09-16 (09-13). 10 kr/t maks 40 kr/dagen.  
 • Takstgruppe 5302: Avgiftsparkering. 10 kr/t maks 200 kr pr 24 timer.  Noen områder skiltet med Beboerkort
 • Takstgruppe 5303Parkering for bobiler på gruslagt område på Tjenna. 
 • Takstgruppe 5304: Gratis parkering, kl. 09-16 (09-13).  Tjenna og under Kirkegårdsbrua. Gjelder perioden 1.9. - 3.4. 
 • Gratis langtidsparkering på området ved Risørhallen på Viddefjell, ved Idrettsanlegget.
 • MC parkering: det er regulert til MC-parkering ved Risørhuset, Risør Hotel og i Hasdalen.
 • Reservert HC parkering flere steder, ulike vilkår om tidsbegrensinger (Strandgata og Carstensensgate)

Elbil-parkering

 • Elbiler har ikke generelt fritak fra betaling på avgiftsbelagte parkeringsplasser.
 • 6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Tjenna. Her er det gratis parkering for ladbare kjøretøy, maks parkeringstid er 10 timer. Ladingen er en leveranse fra ekstern leverandør og krever en avtale (kjøp), og vedkommer i streng forstand ikke selve parkeringen.
 •  4 ladeplasser ved Kommunehuset på Frydendal. Disse er reservert besøkende og ansatte, samt tjenestebiler i arbeidstiden.
 •  6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Kjempesteinsmyra ved Risørhallen / fotballbanen Disse plassene kan benyttes av besøkende på Kjempesteinsmyra, ansatte på skole og i barnehage.

Betaling

 1. Mynt og kort kan benyttes på parkeringsautomatene  
 2. Det kan betales med appene:

Sentrumsparkering - Takstgruppe 5300

 • Vilkår om avgift og maks to timer parkeringstid fra klokka 9.00 til 16.00 på hverdager og klokka 9.00 til 13.00 på lørdager. 

Sentrumsparkering - Takstgruppe 5301 / Beboerparkering / Årskort

 • Avgift fra klokka 9.00 til 16.00 på hverdager og klokka 9.00 til 13.00 på lørdager
 • Ingen begrensning i parkeringstid
 • Skolegata og Fjellgata - betal med app eller ved P-automat i SKOLEGATA
 • Parkeringsplassene ved øvre del av Hasdalen - betal med app eller ved P-automat i HASDALGATA
 • Kunstparken - betal ved app eller på P-automat på TJENNA eller CARSTENSENSGATE (SONE 5301 FOR PERSONBIL)
 • Ved Risørhuset - betal ved app eller P-automat ved RISØRHUSET

Bobilparkering Tjenna - Takstgruppe 5303

 • 20 oppmerkede plasser 5 x 10 meter, på grus
 • 350 kr per påbegynt 24 timer periode
 • Ingen timepris
 • Bruk av strøm fra strømsøyle er inkludert i døgnprisen
 • 400 meter fra Torget
 • Betal ved app eller på P-automat ved Informasjonsskilt på P-plass. 

Parkering under store arrangement / festivaler

Under store arrangementer styres parkeringen av arrangøren, og avvik fra ordningene beskrevet over vil forekomme.
Eksempel: under Villvin Kunsthåndverkmarked og Risør Trebåtfestival henvises bobiler til Risør videregående skole, kun kort gangavstand fra Tjenna og Risør sentrum.
Her finnes mer informasjon om bobilparkering i Risør kommune.