Parkering i Risør kommune

Risør kommune har parkeringstjeneste for å sikre best mulig parkeringsforhold for flest mulig trafikanter. Parkeringstjenesten skal se til at eksisterende parkeringsplasser er tilgjengelige, og ha oppsyn med at kjøretøy parkeres i samsvar med gjeldende regelverk.

Det ilegges parkeringsgebyr dersom kjøretøy er feilparkert og kontrollsanksjon der det ikke foreligger bevis for betaling.

Det er ditt ansvar er å følge skilter og gjeldende trafikkregler. Dersom det er uoverensstemmelse mellom informasjon gitt her, og skilt ute i veiene, skal skiltingen følges.

Kommunens skiltplaner kan du finne i Statens Vegvesens Parkeringsregister.

Risør kommune tilbyr parkering av flere kategorier

 • Takstgruppe 5300: Gratis parkering, kl. 09-16 (09-13) maks 2 timer parkeringstid, kl. 09-16 (09-13). Gjelder perioden 1.9. til 30.4.
 • Takstgruppe 5301: Avgiftsparkering, kl. 09-16 (09-13). 10 kr/t maks 40 kr/dagen.  Med Beboerkort og Årskort
 • Takstgruppe 5302: Avgiftsparkering hele døgnet. 25 kr/t maks 200 kr pr 24 timer.  
 • Takstgruppe 5303Parkering for bobiler på gruslagt område på Tjenna. (400 kr per døgn, INGEN timesparkering)
 • Takstgruppe 5304: Tjenna og under Kirkegårdsbrua. Gratis parkering, hele døgnet. 
 • Gratis langtidsparkering på området ved Risørhallen på Viddefjell, ved Idrettsanlegget.
 • MC parkering: det er regulert til MC-parkering ved Risørhuset, Risør Hotel og i Hasdalen.
 • Reservert HC parkering flere steder, ulike vilkår om tidsbegrensinger (Strandgata og Carstensensgate)

Elbil-parkering

 • Elbiler har ikke fritak fra betaling på avgiftsbelagte parkeringsplasser, of må betale parkeringsavgift i tillegg til lading.
 • 6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Tjenna. Her er det gratis parkering for ladbare kjøretøy, maks parkeringstid er 10 timer.  Ladingen er en leveranse fra ekstern leverandør og krever en avtale (kjøp), og vedkommer i streng forstand ikke selve parkeringen.
 •  4 ladeplasser ved Kommunehuset på Frydendal. Disse er reservert besøkende og ansatte. 
 •  6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Kjempesteinsmyra ved Risørhallen / fotballbanen Disse plassene kan benyttes av besøkende på Kjempesteinsmyra, ansatte på skole og i barnehage.

Betaling

Mynt og kort kan benyttes på parkeringsautomatene.

Det kan betales med appene:

Parkering med tilhenger

Skal du parkere med tilhenger må du betale for to plasser. Du må selv løse hvordan du kan gjøre billetten synlig/tilgjengelig for kontroll. 

Det anbefales å bruke parkeringsplassen ved Risørhallen ved langtidsparkering. 

Sentrumsparkering - Takstgruppe 5300

Vilkår om avgift og maks to timer parkeringstid fra klokka 9.00 til 16.00 på hverdager og klokka 9.00 til 13.00 på lørdager. 

Sentrumsparkering - Takstgruppe 5301 / Beboerparkering / Årskort

 • Avgift fra klokka 9.00 til 16.00 på hverdager og klokka 9.00 til 13.00 på lørdager
 • Ingen begrensning i parkeringstid
 • Skolegata og Fjellgata - betal med app eller ved P-automat i SKOLEGATA
 • Parkeringsplassene ved øvre del av Hasdalen - betal med app eller ved P-automat i HASDALGATA
 • Kunstparken - betal ved app eller på P-automat på TJENNA eller CARSTENSENSGATE (SONE 5301 FOR PERSONBIL)
 • Ved Risørhuset - betal ved app eller P-automat ved RISØRHUSET

 

Takstgruppe 5302 - Enghavgata

 

Bobilparkering Tjenna - Takstgruppe 5303

 • 20 oppmerkede plasser 5 x 10 meter, på grus
 • 400 kr per påbegynt 24 timer periode + gebyr
 • Ingen timepris
 • Bruk av strøm fra strømsøyle er inkludert i døgnprisen
 • 400 meter fra Torget
 • Betal ved app eller på P-automat ved Informasjonsskilt på P-plass. NB! Velg rett takstgruppe 5303!

Parkering under store arrangementer/festivaler

Under store arrangementer styres parkeringen av arrangøren, og avvik fra ordningene beskrevet over vil forekomme.
Eksempel: under Villvin Kunsthåndverkmarked og Risør Trebåtfestival henvises bobiler til Risør videregående skole, kun kort gangavstand fra Tjenna og Risør sentrum.

Her finner du mer informasjon om bobilparkering i Risør kommune