Parkering i Risør kommune

Her kan du lese saken om

Her kan du se

_____________________________________________________

Risør kommune har parkeringstjeneste for å sikre best mulig parkeringsforhold for flest mulig trafikanter. Parkeringstjenesten skal se til at eksisterende parkeringsplasser er tilgjengelige, og ha oppsyn med at kjøretøy parkeres i samsvar med gjeldende regelverk. Det ilegges parkeringsgebyr dersom kjøretøy er feilparkert og kontrollsanksjon der det ikke foreligger bevis for betaling.

Ditt ansvar er å følge skilter og gjeldende trafikkregler.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom informasjon gitt her, og skilt ute i veiene, skal skiltingen følges.

Risør kommune tilbyr parkering av flere kategorier

 • Parkering mot avgift i Risør sentrum på anviste plasser, se inndeling i ytre og indre sone
 • Gratis langtidsparkering på området ved Risørhallen på Viddefjell, ved Idrettsanlegget.
 • Parkering for bobiler på gruslagt område på Tjenna.
 • MC parkering; det er regulert til MC-parkering ved Risørhuset, Risør Hotel og i Hasdalen.
 • Reservert HC parkering flere steder, ulike vilkår om tidsbegrensinger

Elbil-parkering

 • Elbiler har ikke generelt fritak fra betaling på avgiftsbelagte parkeringsplasser.
 • 6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Tjenna.  Her er det gratis parkering for ladbare kjøretøy, maks parkeringstid er 3 timer.  Ladingen er en leveranse fra Grønn Kontakt og krever en avtale (kjøp), og vedkommer i streng forstand ikke selve parkeringen.
 •  4 ladeplasser ved Kommunehuset på Frydendal.  Disse er reservert besøkende og ansatte, samt tjenestebiler i arbeidstiden.
 •  6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Kjempesteinsmyra ved Risørhallen / fotballbanen Disse plassene kan benyttes av besøkende på Kjempesteinsmyra, ansatte på skole og i barnehage.

Alle ladeplassene driftes av Grønn Kontakt

Betaling

 1. Mynt og kort kan benyttes på parkeringsautomatene  
 2. Det kan betales med appen "Risør parkering" (PDF, 55 kB)
 3. Det kan betales med appen "EasyPark". Sone 5300 tilsvarer Indre sone, 5301 tilsvarer Ytre sone og 5303 tilsvarer Bolibparkerng på Tjenna
 4. Risør kommune tilbyr også bruk av appen "ParkLink"
 5. Ved henvendelse til Risør kommune kan man kjøpe forhåndsbetalt parkering, SmartPark Parkeringsbrikke koster 1150,- kr i tillegg til at den må fylles med verdi for parkeringstiden.

 

Sentrumsparkering - ytre sone (Sone 5301) / Beboerparkering /Årskort

 • I perioden 1. september til 31. mai er de første to timene gratis.
 • Skolegata, Fjellgata, Hasdalen, Tjenna
 • Ingen begrensing i parkeringstid
 • Avgift fra klokka 9.00 til 16.00 på hverdager og klokka 9.00 til 13.00 på lørdager.

Sentrumsparkering - indre sone (Sone 5300)

 • I perioden 1. september til 31. mai er det ikke krav om avgift, men likevel maks to timer.
 • Alle avgiftsparkeringsplasser bortsett fra de som er definert som sentrum - ytre sone eller bobilparkering. Vilkår om Avgift og maks to timer parkeringstid fra klokka 9.00 til 16.00 på hverdager og klokka 9.00 til 13.00 på lørdager.

Bobilparkering Tjenna (Sone 5303)

 • 20 oppmerkede plasser 5 x 10 meter, på grus
 • 250 kr per påbegynt 24 timer periode, ubegrenset parkeringstid.
 • Ingen timepris
 • Bruk av strøm fra strømsøyle er inkludert i døgnprisen
 • 400 meter fra Torget

 

Takster

Indre sone: 25 kr/time, maks to timer parkeringstid, tidsrom 09-16 (09-13)

Ytre sone: 10 kr/time, ubegrenset parkeringstid, maks 40 kr/døgn, tidsrom 09-16 (09-13)

Bobil: 250 kr/døgn, ubegrenset parkeringstid, tidsrom hele døgnet.

Parkering under store arrangement / festivaler

Under store arrangementer styres parkeringen av arrangøren, og avvik fra ordningene beskrevet over vil forekomme.