Risør gjestehavn - en gjestehavn midt i trehusbyen

Risør gjestehavn ligger sentralt i Risør sentrum. Det er kort avstand til hotell, restauranter, dagligvareforretninger, mange hyggelige lokale butikker, vinmonopol og et bredt aktivitetstilbud.

Risør Seilforening er vertskap for gjestehavna og havnevertene hjelper med anvisning av plass og fortøying av båten.

Hvor kan du legge til?

 • Gjestehavn Stranden (140 meter) - longside fortøying på begge sider
 • Steinmolo Stranden (70 meter) - longside fortøying på begge sider
 • Indre havn (110 meter) - baugfortøying 
 • Solsiden Pir 2 - korttidsfortøyning

Dybde fra 1 til 15 meter. All fortøying etter havnevertenes anvisning.

Ny gjestebrygge for småbåter

Småbåter kan legge til gratis på Solsiden Pir 2 for en handletur. Den nye gjestebrygga ligger nesten helt innerst i havna og det er kun den kjente trebåtbrygga som ligger lenger inne. 

Kontaktinformasjon til Havnevertene

Ta kontakt med våre havneverter på mobil 952 06 083 eller VHF kanal 12, så står de klare på bryggekanten for å hjelpe deg med å finne bryggeplass og ta imot. Havnevertene er tilgjengelige alle dager

 • Kl 08:00 - 22:00 i perioden 15. juni - 15. august (Hovedsesong)
 • Kl 08:00 - 17:00 i perioden 15. mai - 14. juni og 16. - 31. august (Skuldersesong)

I skuldersesongen kan havnevertenes responstid etter anrop være noe lengre enn i hovedsesongen. 

Fasiliteter i sesong

 • Tilgang på vann og strøm langs sørsiden av indre havn og på gjestemoloene 
 • Trådløst internett
 • Renovasjon ved fergeleie i Strandgata med nedsenkede containere og ved den gamle politistasjonen ("Tollboden", det store gule murbygget ved vannkanten), Dampskipsbrygga og Indre havn
 • Serviceanlegg med dusj, toalett og vaskemaskin ligger ved Risør Akvarium på Dampskipsbrygga, åpningstid 08:00 - 21.30.
 • Servicebygget i Strandgata
 • Toalettene ved Hollenderhagen i Havnegata er åpne på dagtid.

Sesong og priser

Fortøyning i Risør gjestehavn er avgiftsbelagt i perioden 15. mai til 31. august.

 • Hovedsesongen er 15. juni - 14. august. I denne perioden varierer pris med båtlengde og servicebyggene er åpne kl. 08:00 - 22:00
 • I skuldersesongen 15. mai - 14. juni og 15. - 31. august, koster det 100 kr/døgn uansett båtlengde og servicebyggene er åpne kl. 08:00 -17:00
Priser for fortøying i Risør gjestehavn
Båtlengde Hovedsesong Skuldersesong
0-30 fot 250 kr 100 kr
31-40 fot 300 kr 100 kr
41-50 fot 400 kr 100 kr
51-60 fot 450 kr 100 kr
over 60 fot 500 kr 100 kr

Reservasjon av båtplass på pir 8 på Solsiden i Gjestehavna

Risør gjestehavn har 6 plasser på pir 8 på Solsiden som kan forhåndreserveres ved å benytte applikasjonen "Marina Booking".  Ved å benytte denne tjenesten er prisen kr. 450, uansett størrelse opp til 42 fot.

Aktivitetstilbud i Risør og omegn

For spørsmål om aktiviteter og tilbud til besøkende i Risør for øvrig, kan du kontakte Risør By på tlf. 37 15 22 70 eller e-post post@risorby.no 
Se også https://www.visitsorlandet.com/risor/