Skjærgårdsparken i Risør

Skjærgårdstjenesten rydder og henter avfall både fra kommunens egne eiendommer og i spesielle tilfeller også fra private. Skjærgårdstjenesten setter pris på publikum sin innsats for å rydde! 

Skjærgårdstjenesten har ansvaret for et stor antall offentlige brygger og strender, i tillegg til jorder som må klippes. I sommerhalvåret gjennomføres det betydelig innsamling av avfall, samt renhold av toaletter.

Skjærgårdstjenesten utøver naturoppsyn innenfor kommunens område, og skal blant annet se til at fuglereservatene ikke benyttes i hekkeperioden. Videre gjennomføres det tilsyn ved flytegarnsfiske.

Vil du være med på ryddeaksjoner? 

Her kan du finne oversikt over ulike ryddeaksjoner i skjærgården. Lag deg en gratis bruker for å logge inn og se hvilke aksjoner du kan bli med på! 

Lenke til ryddenorge.no: Oversikt - Rydde

Løse gjenstander i sjøen

Kommer du utfor gjenstander i sjøen, så har den som forurenser ansvaret. Er det ikke kjent hvem som er eier av gjenstanden, er det grunneier som er ansvarlig.

Aktuelle lenker

Skjærgårdstjenesten i Norge

Sjømerker i Aust-Agder

Forskrift om fartsbegrensing i sjøen

Atferdsregler for skjærgården

 

Kontaktinformasjon

Odd Arne Børset
Avdelingsleder tekniske tjenester
E-post
Mobil 91 69 79 85

Tekniske tjenester