Skjærgårdsparken i Risør

Kommunen utfører vedlikehold av skjærgården i samsvar med intensjoner for skjærgårdsparken. Kommunen mottar tilskudd fra staten for deler av denne tjenesten, men kommunen må stille med egenandel.
 

Det er et stort antall offentlige brygger og strender som må ettersees, herunder jorder som må klippes. I sommerhalvåret gjennomføres det betydelig innsamling av avfall samt renhold av toaletter.

Skjærgårdstjenesten utøver naturoppsyn innenfor kommunens område, og skal bl.a. se til at fuglereservatene ikke benyttes i hekkeperioden. Videre gjennomføres det tilsyn vedr. flytegarnsfiske.

Relaterte lenker:
Skjærgårdstjenesten i Norge
Sjømerker i Aust-Agder

Forskrift om fartsbegrensing i sjøen

Atferdsregler for skjærgården