Meld feil på gate-/veilys

 

Veilys

Meld feil på veilys direkte til Traftec på: veilysfeilrisor@traftec.no

Vedlikehold og feilretting utføres delvis som korrigerende vedlikehold basert på feilmeldinger, og delvis som periodisk inspeksjon og påfølgende vedlikehold. Feil på mindre kritiske gatelys må man dermed forvente kan bli stående opptil tre-fire måneder til utbedring. Det er likevel noen krav til responstider:
 Entreprenøren plikter å inspisere lysanleggene rutinemessig fire ganger årlig, jevnt fordelt over året, minimum en gang hvert kvartal, eksempelvis i september, november, januar og april. Inspeksjonen omfatter funksjonskontroll. Det registreres om mast og armatur har synlige skader. Defekte lyskilder, forkoblingsutstyr og tennere byttes under rutinemessig inspeksjon. Ved lyskildeskift rengjøres skjerm og reflektor.
 Defekt belysning på steder av stor trafikksikkerhetsmessig betydning som for eksempel ved gangfelt, plankryss og busstopp, skal utbedres i løpet av to arbeidsdager etter at meldingen er mottatt. Ved utfall av en hel kurs må dette utbedres påfølgende arbeidsdag etter at meldingen er mottatt. Dersom noe av vegbelysningen lyser på dagtid må dette utbedres innen 48 timer eller senest påfølgende arbeidsdag dersom utfallet skjer på lørdager eller helligdager.
Sikring av kabler og master etter påkjørsel eller brudd skal foretas en uten opphold. Påkjørte, skadede master utbedres i henhold til ovenstående. Tjenesten med drift og vedlikehold av gatelys utføres av entreprenøren TRAFTEC. Risør kommune deltar i regionalt veilyssamarbeid Østre Agder hvor Arendal kommune er vertskommune. Andre deltakere er Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Froland og Grimstad. http://www.ostreagder.no/teknisk/

Strømledning på bakken?

Meld fra om farlige forhold til Agder Energi her.

Har du oppdaget en strømledning på bakken, et åpent strømskap eller et tre som har falt over en strømlinje? Berøring kan være livsfarlig! Hold avstand og meld fra!

Farlige forhold knyttet til strømledninger kan også meldes til Agder Energi vakttelefon 38607272