Betale for parkering

PS 81/18 Gratis parkering

Saksprotokoll i Bystyret - 25.10.2018

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I tråd med vedtatte parkeringsplan, jfr. bystyresak 3/18, vedtar bystyret snarest å iverksette gratis parkering ved å sette apper og betalingsautomater i «out of service» og opplyser om at parkeringen er gratis. (I perioden 1. september til 31. mai). Når Statens vegvesen har godkjent skiltplanen iverksettes denne.

(Utstedte sanksjoner etter 1. september 2018 som følge av at det ikke er foretatt innbetaling av parkeringsavgift frafalles.)