Parkering i Risør kommune

Risør Bystyre vedtok i politisk sak 81/18:

"I tråd med vedtatte parkeringsplan, jfr. bystyresak 3/18, vedtar bystyret snarest å iverksette gratis parkering ved å sette apper og betalingsautomater i «out of service» og opplyser om at parkeringen er gratis. (I perioden 1. september til 31. mai). Når Statens vegvesen har godkjent skiltplanen iverksettes denne."

________________________________________________

Risør kommune har parkeringstjeneste for å sikre best mulig parkeringsforhold for flest mulig trafikanter. Parkeringstjenesten skal se til at eksisterende parkeringsplasser er tilgjengelige, og ha oppsyn med at kjøretøy parkeres i samsvar med gjeldende regelverk. Det ilegges parkeringsgebyr dersom kjøretøy er feilparkert og kontrollsanksjon der det ikke foreligger bevis for betaling.

Ditt ansvar er å følge skilter og gjeldende trafikkregler. Dersom det er uoverensstemmelse mellom informasjon gitt her, og skilt ute i veiene, skal skiltingen følges

Risør kommune tilbyr parkering av flere kategorier

 • Parkering mot avgift i Risør sentrum på anviste plasser, se inndeling i ytre og indre sone
 • Utenom perioden 15. juni til 15. august er det gratis å parkere på Tjenna
 • Gratis langtidsparkering på området ved Risørhallen på Viddefjell
 • Risør kommune har i enkelte sentrumsnære områder boligsoneparkering. NB! inne i sonen finnes et mindre antall plasser i indre sone som er regulert som avgiftsparkering og da det må betales for avgiftsparkering.
 • Parkering for bobiler på gruslagt område på Tjenna.
 • MC parkering; det er regulert til MC-parkering ved Risørhuset, Risør Hotel og i Hasdalen.
 • Reservert HC parkering flere steder, ulike vilkår om tidsbegrensinger
 • Tidsbegrenset parkering, eller parkering kun for personbiler; Solsiden"Markusplassen", Urheia, Sagjordet, Buvika, Kjærgårdsbakken, Sykehusgata, Mindalen og Søndeledtunet

Elbil-parkering

 • Elbiler har ikke generelt fritak fra betaling på avgiftsbelagte parkeringsplasser.
 • 6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Tjenna.  Her er det gratis parkering for ladbare kjøretøy, maks parkeringstid er 3 timer.  Ladingen er en leveranse fra Grønn Kontakt og krever en avtale (kjøp), og vedkommer i streng forstand ikke selve parkeringen.
 •  4 ladeplasser ved Kommunehuset på Frydendal.  Disse er reservert besøkende og ansatte, samt tjenestebiler i arbeidstiden.
 •  6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Kjempesteinsmyra ved Risørhallen / fotballbanen Disse plassene kan benyttes av besøkende på Kjempesteinsmyra, ansatte på skole og i barnehage.

Alle ladeplassene driftes av Grønn Kontakt

Betaling

 1. Mynt og kort kan benyttes på parkeringsautomatene  
 2. Det kan betales med appen "Risør parkering" (PDF, 55 kB)
 3. Det kan betales med appen "EasyPark". Sone 5300 tilsvarer Indre sone, 5301 tilsvarer Ytre sone og 5303 tilsvarer Bolibparkerng på Tjenna
 4. Ved henvendelse til Risør kommune kan man kjøpe førhåndsbetalt parkering, SmartPark Parkeringsbrikke koster 1150,- kr i tillegg til at den må fylles med verdi for parkeringstiden

Sentrumsparkering - ytre sone (EasyPark sone 5301)

 • Skolegata, Fjellgata, Hasdalen og Rutebilstasjonen
 • Tjenna er med i denne sonen perioden 15. juni til 15. august, men gratis og uten tidsbegrensing ellers i året
 • Ingen begrensing i parkeringstid
 • Avgift fra klokka 8.00 til 16.00 på hverdager og klokka 8.00 til 13.00 på lørdager,  i perioden 1, juni til 31.august

Sentrumsparkering - indre sone (EasyPark sone 5300)

 • Alle parkeringsplasser bortsett fra de som er definert som sentrum - ytre sone eller boligsoneparkering
 • Parkering opp til 2 timer
 • Avgift fra klokka 8.00 til 16.00 på hverdager og klokka 8.00 til 13.00 på lørdager,  i perioden 1, juni til 31.august

Bobilparkering Tjenna (EasyPark sone 5303)

 • 20 oppmerkede plasser 5 x 10 meter
 • Avgift gjelder hele døgnet, alle dager
 • Fri bruk av strøm fra strømsøyler

 

Parkering under store arrangement / festivaler

Under store arrangementer styres parkeringen av arrangøren, og avvik fra ordningene beskrevet over vil forekomme.