Beboerkort - parkeringsordning for Risør sentrum

Risør bystyre har vedtatt at Beboerparkering skal avløse Boligsoneordningen i Risør sentrum.

Beboerkortordningen kan du lese om her Forskrift om beboerkort i Risør sentrum.

Beboerkort kan kun kjøpes av personer som

a) bor og er registrert i Folkeregisteret med adresse innen for Risør sentrums beboerkortområde, og med begrensing at det kun tildeles ett -1- beboerkort per person.

b) disponerer bil, det vil si være registrert som eier eller medeier av bilen i Motorvognregisteret.  Se forskriften for unntak.

Beboerkortet koster 1500,- kr. (2019)

Ønsker du å søke om beboerkort kan du benytte dette skjemaet. (DOC, 374 kB)

Søknadskjemaet kan sendes på e-post til post@risor.kommune.no eller til Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør. 

Det er den som kjører bilen som er ansvarlig for å orientere seg om til enhver tids gjeldene skilt i området hvor man parkerer bilen.

Her kan du se kartet som viser parkeringsordningen, og her kan du lese hele Parkeringsplanen som ble vedtatt 25.1.2018.

 

Lov og forskrift

Vegtrafikkloven

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten m.m. (parkeringsforskriften)