Boligsoneparkering

Risør kommune opphevet boligsoneordningen 20. mars 2019.  Da ble denne ordningen erstattet med Forskrift for beboerparkering i Risør sentrum innført.

Statens Vegvesen har ikke godkjent ny skiltplan enda, så fram til den er godkjent og nye skilt er oppført, viderefører Risør kommune boligsoneparkeringen på samme måte som tidligere.

Sommeren 2019 kan du fortsatt bruke boligsonekort fra 2018/19, så lenge boligsoneskiltene henger oppe.

Beboerkortene som fortløpende sendes ut etter innvilget søknad, kan du bruke der skiltene viser beboerparkering. (der kartet viser rosa eller blå farge).

 25.Undersøkelsesplikt

På parkeringsplass på offentlig ferdselsåre må fører og eier av motorvognen senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter skiltet.

_______________________________________________________________________

Risør kommune har ordning for boligsoneparkering i et avgrenset område i sentrum.

Forskrift for boligsoneparkering i Risør kommune ble vedtatt av Risør bystyre 23.11.2000, og gir beboere og leietakere av boliger innen for et avgrenset område mulighet for å kjøpe boligsonekort.

Boligsoneordningen er skiltet ved alle innfartsveier til det området det gjelder. 

Boligsoneparkeringen gjelder på disse tidspunktene:

  1. Hverdager klokka 8 - 17
  2. Lørdager   klokka 8 - 15
  3. Søndag er det ikke boligsoneparkering

Midlertidig boligsonekort / besøkskort

Besøkende i boligsonen har mulighet til å kjøpe midlertidig boligsonekort. Det skal maksimalt være 10 midlertidige boligsonekort i omløp til en hver tid.

Boligsonekortet selges i resepsjonen på kommunehuset på Frydendal. Furumoveien 1.

Kortet selges kun ved personlig oppmøte og kan ikke forhåndsbestilles.

Pris: 25 kr per dag og 125 kr per uke.