Møte for hyttefolk og feriegjester

Ordførerens sommermøte med hyttefolk og feriegjester har blitt en tradisjon i Risør kommune. Vi ønsker innspill på hva som kan gjøres bedre, og gjerne det som kan tjene både besøkende og fastboende. Her kan du som har hytte, feriehus eller er feriegjest i Risør spørre om saker du er opptatt av eller si din mening til ordføreren. Vi orienterer også om aktuelle prosjekter som angår hyttefolket.

Dialogmøte for hyttefolk tirsdag 3. august 2021 kl. 18:00 - 20:00 

 

Drøye 30 personer møtte på Risør rådhus. Ordfører Per Kr. Lunden orienterte om aktuelle prosjekter som angår hyttefolket og Gunnar Fløystad i Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS (RTA) fortalte om sine tjenester og svarte på spørsmål. Odd Arne Børset fra Enhet for eiendom besvarte også spørsmål fra deltakerne.

Møtet ble gjennomført med smittereduserende tiltak og for første gang overført digitalt. Her kan du se opptak fra møtet. Vi beklager noe lav lydkvalitet på deler av opptaket.

Referat med oppfølgingspunkter fra dialogmøte med hyttefolk og feriegjester 2021 (PDF, 640 kB)

Referat fra tidligere møter

Onsdag 29.07.2020 kl. 18 møtte i underkant av 50 personer til det årlige dialogmøtet. Sentrale tema var vei, vann og avløp, renovasjon, konsekvenser av koronasituasjonen, kollektivtrafikktilbud med mer. Se mer i referat fra møte med hyttefolk og feriegjester 2020 (PDF, 467 kB).

Referat fra møte med hyttefolk og feriegjester 2019 (PDF, 583 kB)

Sosiale medier

Etter deltakernes ønske, har Risør By As opprettet en Facebookgruppe, Hyttefolk og ferierende i Risør kommune - bli medlem!

Endre kontaktinformasjon til velforening? 

Vi er avhengige av at velforeningene selv bidrar til å holde kontaktinformasjonen oppdatert, se https://www.risor.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/lag-og-foreninger/velforeninger/ og send eventuelle endringer til webmaster@risor.kommune.no

Bilde fra dialogmøte med hyttefolk og feriegjester - Klikk for stort bildeDialogmøtet 2021 ble avholdt med smitteverntiltak og digital overføring. Malin Paust