Møte for hyttefolk og feriegjester

Ordførerens sommermøte med hyttefolk og feriegjester har blitt en tradisjon i Risør kommune. Vi ønsker innspill på hva som kan gjøres bedre, og gjerne det som kan tjene både besøkende og fastboende. Her kan du som har hytte, feriehus eller er feriegjest i Risør spørre om saker du er opptatt av eller si din mening til ordføreren. Risør kommune orienterer også om aktuelle prosjekter som angår hyttefolket.

Møte for hyttefolk og feriegjester 2019

Tirsdag 30. juli 2019 kl. 18.00-20.00. Risør Rådhus.
Omkring 50 deltakere, inkludert noen medlemmer av bystyret, journalist fra iRisør og Aust-Agder Blad, deltok i tillegg til ordfører Per Kristian Lunden selv og representanter fra Risør kommune: kommunalsjef samfunnsutvikling Kamilla Solheim, prosjektleder for RUV (Risør Utvikling og vekst) Camilla Trondsen Solli, næringssjef Bård Birkendal, formann tekniske tjenester Yngve Hansen og Malin Paust fra Rådmannens stab. I tillegg innledet RTA/Tor Georg Hagane og Risør By/Unni O. Norman og åpnet for spørsmål.
Som ved tidligere møter var renovasjon, vei, vann og avløp, parkering, bryggeplass, byggesaksbehandling og tilgang til rekreasjonsområder tema. Ordfører orienterte dessuten om E18 utbygginga som er under planlegging.

Etter deltakernes ønske, har Risør By As opprettet en Facebookgruppe, Hyttefolk og ferierende i Risør kommune - bli medlem!

Vi er avhengige av at velforeningene selv bidrar til å holde kontaktinformasjonen oppdatert, se https://www.risor.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/lag-og-foreninger/velforeninger/ og send eventuelle endringer til webmaster@risor.kommune.no

 

Klikk for stort bilde