Risør kommunes byvåpen

Våpenet ble approbert av Kongen 18. juli 1891. Motivet er et festningsverk på en fjellknaus som stikker opp av sjøen. Det henspeiler på batteriet på Holmen, et forsvarsverk som ble anlagt i 1788 og var bemannet under krigen 1807 - 1814.

Risør kommunes byvåpen - Klikk for stort bildeVåpenet fikk sin godkjenning under ganske uvanlige omstendigheter. Sommeren 1891 var Kong Oscar 2. på besøk i Risør, og 18. juli var det festmiddag i byen.

Til den store anledningen var det laget trykt meny, og på den var det tegnet et våpenmotiv. Under middagen godkjente Kongen tegningen som Risørs byvåpen ganske enkelt ved at han satte sitt navn på menyen. Nå finnes det i glass og ramme i Risør rådhus. Da Oscar 2. approberte Risørs byvåpen i 1891, var det den første godkjenning av et norsk byvåpen på 150 år og den eneste som har skjedd utenfor statsråd.

Byvåpenet har følgende farger: Sort-Hvitt-Blått (Pantone 022 - Process Blue). Blåfargen har RGB-kode R-0/G-137/B-207

Vedtatt av Risør formannskap 2. mars 1993

Høsten 1954 ga formannskapet meg i oppdrag å skrive Risør-oversikten til Aust-Agder Fylkesleksikon, som er et av bindene av det landsomfattende "Det Norske Næringsliv". Selvfølgelig måtte Risørs byvåpen være med, men hvilken versjon er den offisielle? I leksika og andre publikasjoner fantes nemlig forskjellige detaljutforminger. Ingen visste hvordan det offisielle byvåpen så ut. Det skulle ha blitt til på en ureglementert måte, fortaltes det. Var det mulig å oppspore originalen?