Regler for bruk av Risørs byvåpen

Vedtatt av Risør formannskap 2. mars 1993

§ 1. DEFINISJON

Risør kommunes byvåpen, approbert av kong Oscar 2. i Risør rådhus den 18. juli 1891, er et festningsverk på en fjellknaus som stikker opp av sjøen. Det henspiller på batteriet på Holmen, et forsvarsverk som ble anlagt i 1788 og var bemannet under krigen 1807-1814. Motivet er i sort og hvitt/sølv på blå bunn. Murkronen med fem tinder er tilleggspynt.

§ 2. Kommunevåpen GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK

Som hovedregel kan byvåpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. Bruk av byvåpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse. Byvåpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med byvåpenet.

§ 3. BRUK AV VÅPENSKJOLD

Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger. Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenskjoldet i farger kan etter nærmere bestemmelser brukes til jakkemerke mv.

§ 4. BRUK AV VÅPENET I FANER OG VIMPLER

Byvåpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger. Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner etter nærmere bestemmelse. Bordflagg, vimpel kan også brukes som gave ved enkelte anledninger.

§ 5. BRUK AV VÅPEN I STEMPEL OG SEGL

Byvåpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn i en innskriftsring langs kanten. Segl kan fremstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til lukking av konvolutter o.l.

§ 6. VÅPENETS UTFORMING OG UTFØRELSE

Byvåpenet kan gjengis i ulike teknikker og materialer, f.eks. plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert. Enhver utføring av byvåpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proporsjoner.

§ 7. AVGJØRELSESMYNDIGHET

Bruk av byvåpenet i alle former avgjøres av formannskapet. Forslag uttegnet i full størrelse skal følge alle søknader om bruk av byvåpenet.

§ 8. DISPENSASJON FRA REGLENE

Dispensasjon kan gis - etter særskilt søknad - når bruken gjelder: - dekorasjon eller informasjon i forbindelse med virksomheter som ivaretar kommunale interesser - gjenstander (uten flagg) som brukes som kommunale gaver.
Dispensasjonssøknader sendes formannskapet.

 

Risør kommunes byvåpen - Klikk for stort bilde