Nyttige lenker

Her finner du nyttige lenker til deg som veteran - eller som pårørende.

Forsvarets tilbud til veteraner og deres familier

 • Forsvarets åpne dør 800 85 000 (kl 08-15 hverdager), veteraner@mil.no. Tverrfaglig team med militært og sivilt ansatte, med lang erfaring med å gi råd og veiledning. De fleste er også selv veteraner. De kan svare på spørsmål om
  • Tilbud og aktiviteter for veteraner og familier. 
  • Dekorasjoner og annen anerkjennelse. En kan søke om deltakermedaljer en mangler, eller innstille kandidater til å motta fortjenestemedalje. 
  • Fakta om Norges deltakelse i internasjonale operasjoner. 
  • Veiledning om offentlige velferdsordninger og forsikringsordninger
  • Samtaler og sjelesorg med veteranprest 
  • Forsvarets helsetilbud. Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, IMPS har ansvar for veteraner i 1 år etter avsluttet tjeneste. Også etter dette kan man få råd og veiledning om hvordan/hvor man kan få hjelp i sivilt helsevesen. Dersom du har psykiske problemer, anbefales du å ta kontakt med din fastlege. Ønsker du råd og veiledning fra militærpsykolog, ta kontakt med Stressmestringsteamet.
 • Hjemmehelt - Tips til hvordan du kan forberede deg på det som venter, før, under og etter hjemkomst når dine nærmeste reiser ut i tjeneste.
 • Forsvarets veteransenter Bæreia. Aktivitets- og rekreasjonssenter med gratis opphold for veteraner og familiene deres. 

Interesseorganisasjoner og støttetilbud 

 • NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) aust-agder.nvio.no/#. Du eller din familie kan snakke anonymt med en veteran på NVIOs Kameratstøttetelefon 800 48 500 (24 timer). Du kan også sende e-post til post@nvio.no, så vil du få svar innen 48 timer.
 • SIOPS (Skadde i Internasjonale Operasjoner). Bistår i møte med det offentlige, med juridisk hjelp og i økonomiske spørsmål. www.siops.no/ 22 69 56 50
 • Grønn linje 800 30 445 (24 timer). Forsvaret og Kirkens SOS sin gratis krisetelefon ved akutt behov for å snakke med noen. Personell med taushetsplikt, med erfaring i å samtale om alt fra ensomhet til livskriser. 
 • RVTS Sør - Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Kristiansand. rvtssor.no/ 
 • Veteran møter veteran

Andre aktuelle nettressurser