Høring. Detaljreguleringsplan for Bjørnhola

Reguleringsplan for området Bjørnhola, gnr. 4 bnr. 5, på Fie, lå ute til offentlig høring i juni 2016. Risør bystyre behandlet saken og godkjent ikke at småbruket på eiendommen reguleres til hytteformål. For å imøtekomme Bystyrets vedtak, reguleres småbruket fra hytte- til boligformål . Som følge av endringen er det foretatt mindre endringer av reguleringsbestemmelsene.  Det reviderte planforslaget legges herved ut til en begrenset høring, med høringsfrist: 14. desember 2017. 

Skriftlige innspill sendes innen 14. desember til Risør kommune v/enhet for plan og byggesak, P.b. 158, 4952 Risør, eller post@risor.kommune.no

Vedlegg:

Planbestemmelser Bjørnhola (PDF, 178 kB)

Planbeskrivelse Bjørnhola (PDF, 1007 kB)

Plankart Bjørnhola (PDF, 4 MB)

Planvedtak (PDF, 743 kB)
 

Sist endret 14.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering