Næring og bevilling

Risør kommune ønsker å fokusere på et variert og kompetansedrevet næringsliv. 

Hovedfokus er på mekanisk og trebearbeidende industri, en kvalitativ høyverdig besøksnæring og tjenesteytende næringer.