Rekrutteringsbistand fra NAV

Du kan ta direkte kontakt med NAVs markeds- og rekrutteringskontakter:

https://www.nav.no/no/Lokalt/Aust-Agder/Relatert+informasjon/rekrutteringskontakter-aust-agder

NAV kan finne aktuelle kandidater lokalt, regionalt og nasjonalt til faste eller midlertidige jobber. Vi

  • kan bistå med å rekruttere lokalt, regionalt og nasjonalt til ulike bransjer
  • avklarer aktuelle kandidater
  • kan inngå samarbeidsavtale med din virksomhet/bedrift om rekruttering
  • kan bistå med å rekruttere arbeidskraft fra Europa, når det ikke er kvalifisert arbeidskraft i Norge

NAV arrangerer jobbmesser  og kan tilrettelegge spesielt for din bedrift hvis du har større rekrutteringsbehov.

 

Ta kontakt med din lokale rekrutteringskontakt for mer informasjon.