Dataangrep hos Norkart

Selskapet Norkart, som blant annet leverer tjenester til kommuner i IKT Agder samarbeidet for kart- og eiendomsinformasjon, har vært utsatt for et dataangrep. Persondata for opp mot 3,3 millioner innbyggere er på avveie. 

Les mer om dataangrepet her.

 

Ukraina

Les mer om Ukraina og Risør kommunes beredskap
 

Koronaviruset