Risør kommune inviterer til tilbudskonkurranse «Vintervedlikehold av kommunale veier og arealer»

Frist for levering av tilbud 7.oktober 2019 kl. 12:00.

Link til konkurransegrunnlag kan du hente i kommunens resepsjon eller i link under.