Kommunedelplan for E18 Dørdal – Grimstad er nå lagt ut på høring

Frist for innspill er 28. mai 2019.
Det blir stort folkemøte om planen tirsdag 7. mai klokka 18-20 på Risør Rådhus.

Medvirkningsportalen er åpen, og alle kan sende innspill, se lenke: 
https://www.nyeveier.no/…/e18-doerdal-grimstad-kommunedelp…/