Nasjonale råd og lokal informasjon om koronaviruset

Har du spørsmål om koronaviruset kan du finne svar på fhi.no eller ringe informasjonstelefon for publikum 815 55 015
Luftveisklinikken i Risør: Tlf. 480 29 544 mandag – fredag kl. 08:30 – 10:00