Driftsutfordringer i sivbedet på Randvik renseanlegg

I denne artikkelen finner du oppdateringer vedrørende driftsutfordringene i sivbedet til Randvik renseanlegg. 

Når skal vi gjennomføre en ALLE MED DUGNAD i Risør?

Vi må utsette torsdagens planlagte Alle Med Dugnad på grunn av for få påmeldinger.

En "Alle Med Dugnad" er et koblingsmøte mellom de som ser behovene i hverdagen, og de som har tid og mulighet til å hjelpe (f.eks. kjørehjelp / praktisk hjelp / økonomisk hjelp).

Her foreslås tre datoer. Alle som ønsker å delta i samarbeidet oppfordres til å klikke på lenken og svare på hvilke datoer som passer, og så vinner datoen som får flest stemmer.

Alternativene er (flere svar er mulig - trykk på alle som passer for deg):

Torsdag 27. oktober kl. 17.30 - 20.00

Torsdag 3. november kl. 17.30 - 20.00

Torsdag 10. november kl. 17.30 - 20.00

Klikk på lenken for å fylle ut skjemaet (alle har tilgang og det tar 1 minutt): https://forms.office.com/r/gZ8yFqM9QD

Hva er en "Alle Med Dugnad"?

Barrierer som økonomi, transport og informasjon bidrar til å hindre deltakelse i fritidsaktiviteter. Hvordan kan vi som storsamfunn løse disse problemene og hva kan vi lære av hverandre?

En "Alle Med Dugnad" er et koblingsmøte mellom de som ser behovene i hverdagen, og de som har tid og mulighet til å hjelpe (f.eks. kjørehjelp / praktisk hjelp / økonomisk hjelp).

Mvh

Knut Arntzen

Frivilligkoordinator i Risør kommune

Tlf. 995 96 988

knut.jost.arntzen@risor.kommune.no

 

Andre nyheter fra kommunen finnes på Risør kommunes Facebookside

Kommunestyret har vedtatt at TV-aksjonskomiteen kan utbetale stimuleringsmidler til velforeninger som deltar på «Dugnadsdagen». Potten pålydende kr. 60.000.- vil fordeles likt mellom alle velforeninger som deltar.

Hensikten med Dugnadsdagen er å synliggjøre velforeninger i kommunen, styrke frivillig initiativ samt å bistå velforeningene med rekruttering. Aktiviteten vil forhåpentligvis også bidra til økt oppslutning om eget nabolag, og i tillegg gjøre TV-aksjonen til noe som er «lokalt så vel som nasjonalt». 

Tilskuddsordningen skal forvaltes ut fra at fylkeskommunen er forvaltningsansvarlig for høstbare arter av innlandsfisk. Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til økt interesse for innlandsfisk og kultiveringsarbeid. Det kan søkes om tilskudd opp til kr 20 000.

Vil du bidra til at et nytt og fremmed land blir litt mindre fremmed? Det har du mulighet til som Risørfadder for en flyktning.

Norkart er leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon. Selskapet ble utsatt for et datainnbrudd i en av selskapets søketjenester.

Vi inviterer til samarbeidsmøte angående flyktningene som skal bosettes i Risør kommune i løpet av inneværende år. Kanskje dette passer best for organisasjoner med omsorgsaktiviteter som nedslagsfelt? Her er det sikkert mange som kan og vil bidra, så vi velger å invitere brett så vi ikke går glipp av potensielle muligheter. Meld dere på dersom dette er noe for deg og din organisasjon!

Flyktningtjenesten og Frivilligkoordinatoren i Risør kommune inviterer frivillige lag og foreninger til samarbeidsmøte angående flyktningene som kommer til byen vår.

Risør kommune har fortsatt 226 000 i strømstøtte til lag og foreninger som skal fordeles nå i vår. Søknadene gikk direkte til regjeringen og den søknadsportalen stengte 15.mars. Kulturdepartementet har allerede overført et rammetilskudd og midlene som ikke blir fordelt må tilbakebetales

Risør kommune har hatt driftsutfordringer i sivbedet som ligger ovenfor Randvik renseanlegg. Dette har ført til problemer med lukt, spesielt for beboere i nærheten av anlegget, men også for andre som oppholder seg i området.

I denne artikkelen vil vi komme med oppdateringer vedrørende hva vi gjør for å få anlegget tilbake til normalsituasjon slik at lukta forsvinner.

Risør kommune arbeider nå med forberedelser til bosetting av flyktninger fra Ukraina. De som har boliger til utleie bes henvende seg til kommunen nå. Det gjelder også frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som kan bidra på ulike måter i å ivareta flyktninger. Hvor mange og når det kommer flyktninger fra Ukraina til Risør er foreløpig uklart.

Risør kommune har i brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gitt beskjed om at kommunen gjerne tar i mot flyktninger fra Ukraina, også på kort varsel. Dette blir altså et mottak av flyktninger utover de som kommunestyret allerede har vedtatt å motta i år.

Kommunestyret har etter anmodning vedtatt å motta 13 flyktninger, men kan øke tallet til 21 hvis flyktningsituasjonen endrer seg.

Kriseledelsen i Risør kommune har vært samlet søndag formiddag for å vurdere varselet om store snømengder og mye vind i Risør og nabokommuner. Bakgrunnen er et møte kommunene i Agder har hatt med Statsforvalteren i Agder i morges. Statsforvalteren har videresendt varsel om store snømengder, oransje nivå, for østre deler av Agder (tilsvarende tidligere Aust-Agder). Varselet gjelder umiddelbart og til i morgen klokka 0600. Det ventes lokalt opp til 40 cm snø i perioden, mest langs kysten.